Nghiên cứu
ĐÔNG BẮC Á
Số: 9 (247)
Tháng: 9-2021
TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ
Vietnam Review of Northeast Asian Studies

TỔNG BIÊN TẬP

TS. NGÔ VĂN VŨ

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

TS. NGÔ VĂN VŨ

Ủy viên Hội đồng

TS. LƯU TUẤN ANH
TS. PHAN CAO NHẬT ANH
TS. LÊ THỊ THU GIANG
TS. HOÀNG MINH HẰNG
TS. NGÔ HƯƠNG LAN
PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG
TS. HOÀNG MINH LỢI
PGS. TS. NGUYỄN DUY LỢI
GS.TS. HOÀNG KHẮC NAM
PGS. TS. PHẠM HỒNG THÁI
TS. ĐẶNG XUÂN THANH
TS. VÕ HẢI THANH
TS. NGUYỄN THỊ THẮM
TS. NGUYÊN VĂN TUÂN

THƯ KÝ TOÀ SOẠN

THS. VŨ THỊ MAI

TÒA SOẠN

TẦNG 7, TOÀ NHÀ KHỐI CÁC VIỆN NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ, VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

SỐ 176 THÁI HÀ, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

ĐT: 84-4-2436824295, 84-4-2436824296

Email:
tapchincdongbaca@gmail.com
Website:
http://inas.gov.vn/tap-chi.html

Giấy phép xuất bản số: 138/GP-BTTTT; Bộ Văn Hóa - Thông tin cấp ngày 22/4/2013.

ISSN: 2354 – 077X

Tp chí

NGHIÊN CỨU ĐÔNG BẮC Á

Số 9 (247) – 2021

Năm thứ 27

ISSN 2354-077X

XUẤT BẢN 1 THÁNG 1 KỲ

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM  *  VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÔNG BẮC Á

 

 

 

MỤC LỤC

 

 

Chính sách văn hóa của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thời Chủ tịch Kim Jung-un: Những dấu hiệu đổi mới

Phạm Hồng Thái

 

Vị thế và thách thức của Hàn Quốc trong việc tham gia Bộ tứ

Huỳnh Tâm Sáng, Phạm Đỗ Ân

 

Con đường tơ lụa kỹ thuật số của Trung Quốc

Chu Công Hùng

 

Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Nhật Bản, Hàn Quốc: và bài học cho Việt Nam

Bạch Hồng Việt

 

Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn ở Đài Loan và gợi ý chính sách cho Việt Nam

Trương Phan Thanh Thủy

 

Một số giải pháp chính sách thúc đẩy phát triển du lịch ở Nhật Bản từ năm 2012 đến nay

Trần Ngọc Nhật

 

Sự biến đổi của cộng đồng ở Nhật Bản từ năm 1945 đến nay

Ngô Hương Lan

 

Tìm hiểu tổ chức Soka Gakkai Quốc tế (SGI)

Nguyễn Ngọc Phương Trang

 

Tóm tắt các bài viết bằng tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

13

 

 

23

 

 

33

 

 

42

 

 

 

51

 

 

60

 

 

70

 

79