Nghiên cứu
ĐÔNG BẮC Á
Số: 2 (240)
Tháng: 2-2021
TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ
Vietnam Review of Northeast Asian Studies

TỔNG BIÊN TẬP

TS. NGÔ VĂN VŨ

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

TS. NGÔ VĂN VŨ

Ủy viên Hội đồng

TS. LƯU TUẤN ANH
TS. PHAN CAO NHẬT ANH
TS. LÊ THỊ THU GIANG
TS. HOÀNG MINH HẰNG
TS. NGÔ HƯƠNG LAN
PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG
TS. HOÀNG MINH LỢI
PGS. TS. NGUYỄN DUY LỢI
GS.TS. HOÀNG KHẮC NAM
PGS. TS. PHẠM HỒNG THÁI
TS. ĐẶNG XUÂN THANH
TS. VÕ HẢI THANH
TS. NGUYỄN THỊ THẮM
TS. NGUYÊN VĂN TUÂN

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP VÀ TRỊ SỰ

THS. VŨ THỊ MAI

TÒA SOẠN

PHÒNG 1207 - TẦNG 12, TÒA NHÀ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM, SỐ 1 LIỄU GIAI, HÀ NỘI

ĐT: 84-4-62730751
hoặc 84-4-62730473
FAX: 84-4-62730478

Email:
tapchi@inas.gov.vn
Website:
http://inas.gov.vn/tap-chi.html

Giấy phép xuất bản số: 138/GP-BTTTT; Bộ Văn Hóa - Thông tin cấp ngày 22/4/2013.

ISSN: 2354 – 077X

MỤC LỤC

 

Đối ngoại Trung Quốc năm 2020: nhiều thách thức và trở ngại

Trần Thị Hải Yến

 

Tiến trình thay đổi chính sách ngoại giao “Hai nước Trung Hoa” của Nhật Bản (1952-1972)

Nguyễn Thế Trung

 

Nâng cao tính cạnh tranh và dân chủ trong bầu cử qua kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Vũ Quỳnh Phương

 

Quản lý theo năng lực: kinh nghiệm Nhật Bản, Hàn Quốc và đề xuất cho Việt Nam

Nguyễn Duy Lợi

 

Sự hình thành và phát triển của tầng lớp trung lưu ở Hàn Quốc trong thập niên 1960 và 1970

Nguyễn Hoài Sơn, Nguyễn Thành Trung, Trần Anh Tuấn

 

Một số biểu hiện của yếu tố phân tâm học trong tiểu thuyết của Haruki Murakami

Hà Văn Lưỡng

 

Gyenyeoga – Gasa giáo huấn phụ nữ Joseon trước hôn nhân

Nguyễn Thị Trang

Quan hệ xã hội của cộng đồng người Hàn Quốc ở Hà Nội

Nguyễn Thủy Giang

 

Tóm tắt các bài viết bằng tiếng Anh