Nghiên cứu
ĐÔNG BẮC Á
Số: 1 (239)
Tháng: 1-2021
TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ
Vietnam Review of Northeast Asian Studies

TỔNG BIÊN TẬP

TS. NGÔ VĂN VŨ

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

TS. NGÔ VĂN VŨ

Ủy viên Hội đồng

TS. LƯU TUẤN ANH
TS. PHAN CAO NHẬT ANH
TS. LÊ THỊ THU GIANG
TS. HOÀNG MINH HẰNG
TS. NGÔ HƯƠNG LAN
PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG
TS. HOÀNG MINH LỢI
PGS. TS. NGUYỄN DUY LỢI
GS.TS. HOÀNG KHẮC NAM
PGS. TS. PHẠM HỒNG THÁI
TS. ĐẶNG XUÂN THANH
TS. VÕ HẢI THANH
TS. NGUYỄN THỊ THẮM
TS. NGUYÊN VĂN TUÂN

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP VÀ TRỊ SỰ

THS. VŨ THỊ MAI

TÒA SOẠN

PHÒNG 1207 - TẦNG 12, TÒA NHÀ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM, SỐ 1 LIỄU GIAI, HÀ NỘI

ĐT: 84-4-62730751
hoặc 84-4-62730473
FAX: 84-4-62730478

Email:
tapchi@inas.gov.vn
Website:
http://inas.gov.vn/tap-chi.html

Giấy phép xuất bản số: 138/GP-BTTTT; Bộ Văn Hóa - Thông tin cấp ngày 22/4/2013.

ISSN: 2354 – 077X

MỤC LỤC

Chương mới trong nền kinh tế Nhật Bản

Phan Cao Nhật Anh

Liên minh Anh – Nhật Bản và tranh chấp quyền lực ở Đông Á đầu thế kỷ XX

Trần Ngọc Dũng

Chính sách phát triển đội ngũ công chức tài năng của Hàn Quốc và hàm ý cho Việt Nam

Phạm Mạnh Hùng

Vai trò của các Nihonmachi đối với hoạt động thương mại giữa Nhật Bản với Thái Lan và Việt Nam trong thế kỷ XVII

Trần Thị Tâm

Phương thức phát triển thương hiệu quốc gia của Nhật Bản từ đầu thế kỷ XXI đến nay

Hoàng Minh Lợi

Đông học và những giá trị của nó trong lịch sử Triều Tiên

Nguyễn Nhật Linh

Tổ chức xã hội ở Hàn Quốc và mối quan hệ với nhà nước

Nguyễn Trọng Bình, Nguyễn Thị Ngọc Anh

Tam quan của người Hàn Quốc qua tục ngữ có yếu tố chỉ con trâu/bò

Hoàng Thị Yến

 

Tóm tắt các bài viết bằng tiếng Anh