Nghiên cứu
ĐÔNG BẮC Á
Số: 12 (238)
Tháng: 12-2020
TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ
Vietnam Review of Northeast Asian Studies

TỔNG BIÊN TẬP

TS. NGÔ VĂN VŨ

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

TS. NGÔ VĂN VŨ

Ủy viên Hội đồng

TS. LƯU TUẤN ANH
TS. PHAN CAO NHẬT ANH
TS. LÊ THỊ THU GIANG
TS. HOÀNG MINH HẰNG
TS. NGÔ HƯƠNG LAN
PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG
TS. HOÀNG MINH LỢI
PGS. TS. NGUYỄN DUY LỢI
GS.TS. HOÀNG KHẮC NAM
PGS. TS. PHẠM HỒNG THÁI
TS. ĐẶNG XUÂN THANH
TS. VÕ HẢI THANH
TS. NGUYỄN THỊ THẮM
TS. NGUYÊN VĂN TUÂN

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP VÀ TRỊ SỰ

THS. VŨ THỊ MAI

TÒA SOẠN

PHÒNG 1207 - TẦNG 12, TÒA NHÀ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM, SỐ 1 LIỄU GIAI, HÀ NỘI

ĐT: 84-4-62730751
hoặc 84-4-62730473
FAX: 84-4-62730478

Email:
tapchi@inas.gov.vn
Website:
http://inas.gov.vn/tap-chi.html

Giấy phép xuất bản số: 138/GP-BTTTT; Bộ Văn Hóa - Thông tin cấp ngày 22/4/2013.

ISSN: 2354 – 077X

MỤC LỤC

 

Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Lê Thị Thúy

 

Thực trạng kết nối kinh tế giữa Việt Nam và Ấn Độ

Đặng Thái Bình

 

Xuất khẩu lao động Việt Nam sang các nước và vùng lãnh thổ Đông Bắc Á: đặc điểm thị trường và thực trạng hoạt động (1992-2016)

Nguyễn Thùy Linh

 

Năng lực cạnh tranh của IoT Nhật Bản theo mô hình kim cương của M. Porter

Bùi Đông Hưng

 

Hòa giải trực tuyến ở Nhật Bản và một số đề xuất cho Việt Nam

Hà Công Anh Bảo

 

Đánh giá nhu cầu học tiếng Hàn văn phòng và yêu cầu của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam

Lê Thị Việt Hà, Vũ Thị Bay

 

Quá trình hình thành và phát triển hệ thống bảo tàng và thư viện ở Nhật Bản thời cận đại

Nguyễn Dương Đỗ Quyên

 

Tổng mục lục Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á năm 2020

 

Tóm tắt các bài viết bằng tiếng Anh