Nghiên cứu
ĐÔNG BẮC Á
Số: 11 (237)
Tháng: 11-2020
TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ
Vietnam Review of Northeast Asian Studies

TỔNG BIÊN TẬP

TS. NGÔ VĂN VŨ

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

TS. NGÔ VĂN VŨ

Ủy viên Hội đồng

TS. LƯU TUẤN ANH
TS. PHAN CAO NHẬT ANH
TS. LÊ THỊ THU GIANG
TS. HOÀNG MINH HẰNG
TS. NGÔ HƯƠNG LAN
PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG
TS. HOÀNG MINH LỢI
PGS. TS. NGUYỄN DUY LỢI
GS.TS. HOÀNG KHẮC NAM
PGS. TS. PHẠM HỒNG THÁI
TS. ĐẶNG XUÂN THANH
TS. VÕ HẢI THANH
TS. NGUYỄN THỊ THẮM
TS. NGUYÊN VĂN TUÂN

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP VÀ TRỊ SỰ

THS. VŨ THỊ MAI

TÒA SOẠN

PHÒNG 1207 - TẦNG 12, TÒA NHÀ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM, SỐ 1 LIỄU GIAI, HÀ NỘI

ĐT: 84-4-62730751
hoặc 84-4-62730473
FAX: 84-4-62730478

Email:
tapchi@inas.gov.vn
Website:
http://inas.gov.vn/tap-chi.html

Giấy phép xuất bản số: 138/GP-BTTTT; Bộ Văn Hóa - Thông tin cấp ngày 22/4/2013.

ISSN: 2354 – 077X

MỤC LỤC

Xây dựng đội ngũ cán bộ đổi mới, sáng tạo ở Nhật Bản, Hàn Quốc và gợi ý chính sách cho Việt Nam

Nguyễn Văn Tuân

 

Kinh tế Đài Loan trong bối cảnh đại dịch COVID-19: những tác động và biện pháp ứng phó

Phí Hồng Minh, Lê Minh Hiếu, Nguyễn Cao Đức

 

Thực trạng người lao động nước ngoài tại Nhật Bản

Lê Hoàng Anh

 

Hợp tác Mekong - Nhật Bản và Sáng kiến Thập kỷ Mekong xanh

Nguyễn Thu Hằng

 

Năng lực quản lý thảm họa của Nhật Bản qua trận động đất, sóng thần miền Đông năm 2011

Lương Hồng Hạnh

 

Vai trò của hiến pháp trong việc đảm bảo quyền con người, quyền công dân - Khảo sát trường hợp Nhật Bản

Nguyễn Ngọc Nghiệp, Nguyễn Tuấn Việt

 

Sự biến đổi tư tưởng của giáo phái chân lý Aum ở Nhật Bản

Nguyễn Ngọc Phương Trang

 

Chính sách văn hóa của Hàn Quốc trong lĩnh vực bảo tồn di sản từ năm 1960 đến nay

Phan Thị Oanh

Tóm tắt các bài viết bằng tiếng Anh