Nghiên cứu
ĐÔNG BẮC Á
Số: 10 (236)
Tháng: 10-2020
TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ
Vietnam Review of Northeast Asian Studies

TỔNG BIÊN TẬP

TS. NGÔ VĂN VŨ

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

TS. NGÔ VĂN VŨ

Ủy viên Hội đồng

TS. LƯU TUẤN ANH

TS. PHAN CAO NHẬT ANH

TS. LÊ THỊ THU GIANG

TS. HOÀNG MINH HẰNG

TS. NGÔ HƯƠNG LAN

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

TS. HOÀNG MINH LỢI

PGS. TS. NGUYỄN DUY LỢI

GS.TS. HOÀNG KHẮC NAM

PGS. TS. PHẠM HỒNG THÁI

TS. ĐẶNG XUÂN THANH

TS. VÕ HẢI THANH

TS. NGUYỄN THỊ THẮM

TS. NGUYÊN VĂN TUÂN

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP VÀ TRỊ SỰ

THS. VŨ THỊ MAI

TÒA SOẠN

PHÒNG 1207 - TẦNG 12, TÒA NHÀ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM, SỐ 1 LIỄU GIAI, HÀ NỘI

ĐT: 84-4-62730751
hoặc 84-4-62730473
FAX: 84-4-62730478

Email:
tapchi@inas.gov.vn
Website:
http://inas.gov.vn/tap-chi.html

Giấy phép xuất bản số: 138/GP-BTTTT; Bộ Văn Hóa - Thông tin cấp ngày 22/4/2013.

ISSN: 2354 – 077X

MỤC LỤC

 

Thoái Trung của các doanh nghiệp Nhật Bản gần đây và hàm ý chính sách cho Việt Nam

Lưu Ngọc Trịnh, Lê Đăng Minh

 

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và tác động đối với Việt Nam

Phạm Cao Cường

 

Sự chuyển động trong cấu trúc an ninh khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương

Nguyễn Thu Trang

Chính sách hướng Nam mới của Đài Loan: thành quả và thách thức

Trương Phan Thanh Thủy

 

Những diễn biến mới trong quan hệ chính trị - an ninh giữa Trung Quốc và Nhật Bản thời gian gần đây

Phan Thị Diễm Huyền

 

Tác động của Brexit đối với Nhật Bản và triển vọng quan hệ Nhật - Anh

Đỗ Thị Ánh

 

Nhìn lại vấn đề đảm bảo an ninh lương thực ở Nhật Bản kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai

Trần Thị Mỹ Hoa

 

Vấn đề hộ gia đình cha, mẹ đơn thân ở Nhật Bản hiện nay

Nguyễn Thị Hồng Vân

 

Tóm tắt các bài viết bằng tiếng Anh