Nghiên cứu
ĐÔNG BẮC Á
Số: 9 (235)
Tháng: 9-2020
TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ
Vietnam Review of Northeast Asian Studies

TỔNG BIÊN TẬP

TS. NGÔ VĂN VŨ

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

TS. NGÔ VĂN VŨ

Ủy viên Hội đồng

TS. LƯU TUẤN ANH

TS. PHAN CAO NHẬT ANH

TS. LÊ THỊ THU GIANG

TS. HOÀNG MINH HẰNG

TS. NGÔ HƯƠNG LAN

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

TS. HOÀNG MINH LỢI

PGS. TS. NGUYỄN DUY LỢI

GS.TS. HOÀNG KHẮC NAM

PGS. TS. PHẠM HỒNG THÁI

TS. ĐẶNG XUÂN THANH

TS. VÕ HẢI THANH

TS. NGUYỄN THỊ THẮM

TS. NGUYÊN VĂN TUÂN

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP VÀ TRỊ SỰ

THS. VŨ THỊ MAI

TÒA SOẠN

PHÒNG 1207 - TẦNG 12, TÒA NHÀ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM, SỐ 1 LIỄU GIAI, HÀ NỘI

ĐT: 84-4-62730751
hoặc 84-4-62730473
FAX: 84-4-62730478

Email:
tapchi@inas.gov.vn
Website:
http://inas.gov.vn/tap-chi.html

Giấy phép xuất bản số: 138/GP-BTTTT; Bộ Văn Hóa - Thông tin cấp ngày 22/4/2013.

ISSN: 2354 – 077X

MỤC LỤC

 

Xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển vùng: kinh nghiệm Nhật Bản và bài học cho vùng Tây Nam Bộ

Đỗ Diệu Hương, Phạm Sỹ An,

Đặng Thu Thủy, Nguyễn Đức Long

 

Chiến lược thúc đẩy cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Hàn Quốc

Võ Hải Thanh

 

Chính sách công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu của Hàn Quốc giai đoạn tăng trưởng cao (1963-1995)

Nguyễn Ngọc Mai

 

Đình công ở các doanh nghiệp FDI ở Việt Nam: thực trạng, nguyên nhân và giải pháp

Nguyễn Duy Dũng

 

Một số giải pháp chính sách thúc đẩy phát triển năng lượng mặt trời ở Nhật Bản

Trần Ngọc Nhật

 

Vấn đề an toàn thực phẩm với phát triển con người: bài học kinh nghiệm từ Hàn Quốc, Australia và Thụy Điển

Nguyễn Ngọc Trung

 

Đào tạo thợ thủ công truyền thống ở Nhật Bản từ năm 1974 đến nay

Nguyễn Thị Ngọc Anh

 

Hoạt động thương mại của người Nhật ở Đông Nam Á giai đoạn 1919-1938

Huỳnh Phương Anh

 

Thông tin khoa học/điểm sách

 

Tóm tắt các bài viết bằng tiếng Anh