Nghiên cứu
ĐÔNG BẮC Á
Số: 8 (234)
Tháng: 8-2020
TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ
Vietnam Review of Northeast Asian Studies

TỔNG BIÊN TẬP

TS. NGÔ VĂN VŨ

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

TS. NGÔ VĂN VŨ

Ủy viên Hội đồng

TS. LƯU TUẤN ANH

TS. PHAN CAO NHẬT ANH

TS. LÊ THỊ THU GIANG

TS. HOÀNG MINH HẰNG
TS. NGÔ HƯƠNG LAN
PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG
TS. HOÀNG MINH LỢI

PGS.TS. NGUYỄN DUY LỢI
GS.TS. HOÀNG KHẮC NAM

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

TS. ĐẶNG XUÂN THANH

TS. VÕ HẢI THANH
TS. NGUYỄN THỊ THẮM

TS. NGUYỄN VĂN TUÂN

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP VÀ TRỊ SỰ

THS. VŨ THỊ MAI

TÒA SOẠN

PHÒNG 1207 - TẦNG 12, TÒA NHÀ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM, SỐ 1 LIỄU GIAI, HÀ NỘI

ĐT: 84-4-62730751
hoặc 84-4-62730473
FAX: 84-4-62730478

Email:
tapchi@inas.gov.vn
Website:
http://inas.gov.vn/tap-chi.html

Giấy phép xuất bản số: 138/GP-BTTTT; Bộ Văn Hóa - Thông tin cấp ngày 22/4/2013.

ISSN: 2354 – 077X

 

MỤC LỤC

 

Con đường tơ lụa y tế của Trung Quốc

Bùi Phúc Long

Phương thức phát triển thương hiệu quốc gia của Hàn Quốc từ đầu thế kỷ XXI đến nay

Hoàng Minh Lợi

Chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của Hàn Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Ngô Văn Vũ, Đồng Thị Thùy Linh

Hệ sinh thái khởi nghiệp ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam qua một số báo cáo của tổ chức quốc tế

Tống Thùy Linh

Quá trình bước vào nghị trường của phụ nữ Nhật Bản sau Chiến tranh Thế giới thứ hai

Vũ Thị Phương Hoa

Mức sinh thấp ở Hàn Quốc: xu hướng, yếu tố tác động và chính sách ứng phó

Lê Hồng Hạnh

Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc trong lĩnh vực văn hóa - xã hội

Nguyễn Thị Thắm

Wa – sự hài hòa: giá trị nền tảng con người Nhật Bản

Hạ Thị Lan Phi

Thông tin khoa học/điểm sách

Tóm tắt các bài viết bằng tiếng Anh