Nghiên cứu
ĐÔNG BẮC Á
Số: 7 (233)
Tháng: 7-2020
TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ
Vietnam Review of Northeast Asian Studies

TỔNG BIÊN TẬP

TS. NGÔ VĂN VŨ

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

TS. NGÔ VĂN VŨ

Ủy viên Hội đồng

TS. LƯU TUẤN ANH
TS. PHAN CAO NHẬT ANH
TS. HOÀNG MINH HẰNG
TS. NGÔ HƯƠNG LAN
PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG
TS. HOÀNG MINH LỢI
TS. TRẦN QUANG MINH
GS.TS. HOÀNG KHẮC NAM

TS. ĐẶNG XUÂN THANH

TS. VÕ HẢI THANH
TS. NGUYỄN THỊ THẮM
GS.TS. NGUYỄN QUANG THUẤN

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP VÀ TRỊ SỰ

THS. VŨ THỊ MAI

TÒA SOẠN

PHÒNG 1207 - TẦNG 12, TÒA NHÀ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM, SỐ 1 LIỄU GIAI, HÀ NỘI

ĐT: 84-4-62730751
hoặc 84-4-62730473
FAX: 84-4-62730478

Email:
tapchi@inas.gov.vn
Website:
http://inas.gov.vn/tap-chi.html

Giấy phép xuất bản số: 138/GP-BTTTT; Bộ Văn Hóa - Thông tin cấp ngày 22/4/2013.

ISSN: 2354 – 077X

MỤC LỤC

CHÍNH TRỊ - AN NINH:

Sự gia tăng quan hệ của Nhật Bản với Đông Nam Á hiện nay

Dương Văn Huy

KINH TẾ - XÃ HỘI:

Nguyên nhân và tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đến thương mại và đầu tư của Việt Nam

Lê Mai Trang

Cù Nguyên Giáp

Đinh Thị Hà

Xã hội 5.0 của Nhật Bản: mục tiêu phát triển bền vững và thách thức

Phan Cao Nhật Anh

Khái niệm bình đẳng hôn nhân ở Đài Loan dưới góc nhìn lịch sử pháp luật

Hoàng Thảo Anh

LỊCH SỬ - VĂN HÓA:

Chính sách mở cửa của Triều Tiên với Nhật Bản và các nước phương Tây từ năm 1876 đến năm 1895

Dương Quang Hiệp

Cao Nguyễn Khánh Huyền

Nhân tố Nhật Bản đối với sự hình thành tư tưởng duy tân của các trí thức Việt Nam trong phong trào giải phóng dân tộc đầu thế kỷ XX

Nguyễn Hữu Phúc

Chính sách về tiếng Nhật tại Đông Nam Á: nghiên cứu trường hợp Việt Nam

Kayoko Hashimoto

Hoạt động đảm bảo đạo đức nghiên cứu tại Hàn Quốc hiện nay

Lương Mỹ Vân

ĐIỂM SÁCH:

Vai trò của ASEAN trong hợp tác an ninh – chính trị Đông Á từ góc nhìn của lý thuyết phân tích mạng lưới xã hội

Giải mã chính sách của Hàn Quốc đối với Đông Bắc Á từ sau Chiến tranh Lạnh đến đầu thế kỷ XXI

 

Tóm tắt các bài viết bằng tiếng Anh