Nghiên cứu
ĐÔNG BẮC Á
Số: 6 (232)
Tháng: 6-2020
TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ
Vietnam Review of Northeast Asian Studies

TỔNG BIÊN TẬP

TS. NGÔ VĂN VŨ

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

TS. NGÔ VĂN VŨ

Ủy viên Hội đồng

TS. LƯU TUẤN ANH

TS. PHAN CAO NHẬT ANH
TS. HOÀNG MINH HẰNG
TS. NGÔ HƯƠNG LAN
PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG
TS. HOÀNG MINH LỢI
TS. TRẦN QUANG MINH
GS.TS. HOÀNG KHẮC NAM
TS. ĐẶNG XUÂN THANH
TS. VÕ HẢI THANH
TS. NGUYỄN THỊ THẮM
GS.TS. NGUYỄN QUANG THUẤN

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP VÀ TRỊ SỰ

THS. VŨ THỊ MAI

TÒA SOẠN

PHÒNG 1207 - TẦNG 12, TÒA NHÀ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM, SỐ 1 LIỄU GIAI, HÀ NỘI

ĐT: 84-4-62730751
hoặc 84-4-62730473
FAX: 84-4-62730478

Email:
tapchi@inas.gov.vn
Website:
http://inas.gov.vn/tap-chi.html

Giấy phép xuất bản số: 138/GP-BTTTT; Bộ Văn Hóa - Thông tin cấp ngày 22/4/2013.

ISSN: 2354 – 077X

MỤC LỤC

CHÍNH TRỊ - AN NINH:

Chính sách đối ngoại của Trung Quốc trong nhiệm kỳ thứ hai của Chủ tịch Tập Cận Bình

Trần Thị Hải Yến

Đặng Thị Thúy Hà

Đánh giá lý thuyết bản thể luận ảnh toàn ký đối với sự trỗi dậy của Trung Quốc

Ngũ Chánh Hào

KINH TẾ - XÃ HỘI:

Tác động của đại dịch Covid-19 tới nền kinh tế Nhật Bản và chính sách ứng phó của chính phủ

Trần Quang Minh

Phát triển khu kinh tế tự do Hàn Quốc và gợi ý cho Việt Nam

Nguyễn Duy Lợi

Phát triển công nghiệp công nghệ cao: kinh nghiệm Trung Quốc và bài học cho Việt Nam

Lại Trần Tùng

LỊCH SỬ - VĂN HÓA:

Nhà sư Hōnen (1133-1212) và tư tưởng cải cách Phật giáo Kamakura

Phạm Thị Thu Giang

Sự hiện diện của Karayuki-san ở Đông Nam Á từ cuối thế kỷ XIX đến những năm 1920

Võ Minh Vũ

Kinh nghiệm gia tăng sức mạnh mềm văn hóa thông qua phát triển điện ảnh của Hàn Quốc và một số gợi mở với Việt Nam

Hoàng Thị Thủy

Nguyễn Thị Thu Phương

THÔNG TIN – TƯ LIỆU:

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Quyền Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á

 

ĐIỂM SÁCH:

Chủ quyền Việt Nam trên biển Đông và Hoàng Sa – Trường Sa

 

Tóm tắt các bài viết bằng tiếng Anh