Nghiên cứu
ĐÔNG BẮC Á
Số: 5 (231)
Tháng: 5-2020
TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ
Vietnam Review of Northeast Asian Studies

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên Hội đồng

TS. LƯU TUẤN ANH
TS. PHAN CAO NHẬT ANH
TS. HOÀNG MINH HẰNG
TS. NGÔ HƯƠNG LAN
PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG
TS. HOÀNG MINH LỢI
TS. TRẦN QUANG MINH
GS.TS. HOÀNG KHẮC NAM
TS. ĐẶNG XUÂN THANH
TS. VÕ HẢI THANH
TS. NGUYỄN THỊ THẮM
GS.TS. NGUYỄN QUANG THUẤN

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP VÀ TRỊ SỰ

THS. VŨ THỊ MAI

TÒA SOẠN

PHÒNG 1207 - TẦNG 12, TÒA NHÀ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM, SỐ 1 LIỄU GIAI, HÀ NỘI

ĐT: 84-4-62730751
hoặc 84-4-62730473
FAX: 84-4-62730478

Email:
tapchi@inas.gov.vn
Website:
http://inas.gov.vn/tap-chi.html

Giấy phép xuất bản số: 138/GP-BTTTT; Bộ Văn Hóa - Thông tin cấp ngày 22/4/2013.

ISSN: 2354 – 077X

MỤC LỤC

 

ĐẶC SAN KỶ NIỆM 25 NĂM THÀNH LẬP

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU ĐÔNG BẮC Á

 

Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á: Chặng đường phát triển 25 năm

CHÍNH TRỊ - AN NINH:

Tư duy Tập Cận Bình về thời đại mới của Trung Quốc: nhìn lại và đánh giá

Trần Thọ Quang

Cù Thị Thúy Lan

An ninh phi truyền thống đối với nhóm tộc người thiểu số ở Nhật Bản

Phạm Hồng Thái

KINH TẾ - XÃ HỘI:

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và vấn đề thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Trần Kim Anh

Mục tiêu chiến lược phát triển thương hiệu quốc gia của Nhật Bản từ đầu thế kỷ XXI đến nay

Hoàng Minh Lợi

Sáng kiến xây dựng xã hội 5.0 của Nhật Bản

Trần Thị Nhung

Tăng trưởng xanh ở một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho vùng Bắc Trung Bộ

Bùi Đức Hùng

LỊCH SỬ - VĂN HÓA:

Quá trình thành lập hội Meirokusha (Minh Lục xã) ở Nhật Bản cuối thế kỷ XIX

Nguyễn Tiến Lực

Giáo dục giá trị ở Nhật Bản, Trung Quốc: nội dung và hàm ý cho Việt Nam

Phí Hồng Minh

Bùi Mỹ Trinh

 

Tóm tắt các bài viết bằng tiếng Anh