Nghiên cứu
ĐÔNG BẮC Á
Số: 4 (230)
Tháng: 4-2020
TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ
Vietnam Review of Northeast Asian Studies

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên Hội đồng

TS. LƯU TUẤN ANH
TS. PHAN CAO NHẬT ANH
TS. HOÀNG MINH HẰNG
TS. NGÔ HƯƠNG LAN
PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG
TS. HOÀNG MINH LỢI
TS. TRẦN QUANG MINH
GS.TS. HOÀNG KHẮC NAM
TS. ĐẶNG XUÂN THANH
TS. VÕ HẢI THANH
TS. NGUYỄN THỊ THẮM
GS.TS. NGUYỄN QUANG THUẤN

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP VÀ TRỊ SỰ

THS. VŨ THỊ MAI

TÒA SOẠN

PHÒNG 1207 - TẦNG 12, TÒA NHÀ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM, SỐ 1 LIỄU GIAI, HÀ NỘI

ĐT: 84-4-62730751
hoặc 84-4-62730473
FAX: 84-4-62730478

Email:
tapchi@inas.gov.vn
Website:
http://inas.gov.vn/tap-chi.html

Giấy phép xuất bản số: 138/GP-BTTTT; Bộ Văn Hóa - Thông tin cấp ngày 22/4/2013.

ISSN: 2354 – 077X

MỤC LỤC

CHÍNH TRỊ - AN NINH:

 

Tiến trình hiện đại hóa quân đội Trung Quốc

Nguyễn Hồng Quân

Việt Nam trong tiến trình hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên

Phạm Hồng Thái

Nhân tố Trung Quốc trong liên minh Mỹ - Hàn từ năm 2013 đến nay

Bùi Nguyên Bảo

KINH TẾ - XÃ HỘI:

Tác động của dịch cúm Covid-19 tới các nền kinh tế Đông Bắc Á và hàm ý chính sách đối với Việt Nam

Lê Trung Kiên

Phát triển kinh tế phi nông nghiệp vùng nông thôn góp phần giải quyết việc làm ở Nhật Bản và những gợi mở cho Việt Nam

Nguyễn Trọng Bình

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Nhật Bản – thị trường tiềm năng cho lao động điều dưỡng, hộ lí Việt Nam

Phạm Thị Bình

LỊCH SỬ - VĂN HÓA:

Ảnh hưởng của chủ nghĩa dân sinh Tôn Trung Sơn đến tư tưởng nho sĩ duy tân Việt Nam đầu thế kỷ XX

Trần Thị Hạnh

Cấu trúc lưỡng hợp trong nền kinh tế, chính trị Nhật Bản thời Tokugawa (1600-1868)

Trần Thị Tâm

THÔNG TIN – TƯ LIỆU:

Giáo sư Dương Phú Hiệp – nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản được Chính phủ Nhật Bản quyết định trao tặng Huân chương Mặt trời mọc

Nỗ lực của Chính phủ Nhật Bản trước tác động của Covid-19

Hàn Quốc nới lỏng giãn cách xã hội trong bối cảnh sự lây lan Covid-19 có chiều hướng giảm

Tóm tắt các bài viết bằng tiếng AnH