Nghiên cứu
ĐÔNG BẮC Á
Số: 2 (228)
Tháng: 2-2020
TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ
Vietnam Review of Northeast Asian Studies

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên Hội đồng

TS. LƯU TUẤN ANH
TS. PHAN CAO NHẬT ANH
TS. HOÀNG MINH HẰNG
TS. NGÔ HƯƠNG LAN
PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG
TS. HOÀNG MINH LỢI
TS. TRẦN QUANG MINH
GS.TS. HOÀNG KHẮC NAM
TS. ĐẶNG XUÂN THANH
TS. VÕ HẢI THANH
TS. NGUYỄN THỊ THẮM
GS.TS. NGUYỄN QUANG THUẤN

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP VÀ TRỊ SỰ

THS. VŨ THỊ MAI

TÒA SOẠN

PHÒNG 1207 - TẦNG 12, TÒA NHÀ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM, SỐ 1 LIỄU GIAI, HÀ NỘI

ĐT: 84-4-62730751
hoặc 84-4-62730473
FAX: 84-4-62730478

Email:
tapchi@inas.gov.vn
Website:
http://inas.gov.vn/tap-chi.html

Giấy phép xuất bản số: 138/GP-BTTTT; Bộ Văn Hóa - Thông tin cấp ngày 22/4/2013.

ISSN: 2354 – 077X

MỤC LỤC

CHÍNH TRỊ - AN NINH:

Quan hệ Hàn Quốc – Việt Nam trong bối cảnh chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc

Huỳnh Tâm Sáng

Hàn Quốc xây dựng và phát triển quan hệ ngoại giao với ASEAN: 30 năm nhìn lại (1989-2019)

Phan Thị Anh Thư

KINH TẾ - XÃ HỘI:

Bối cảnh kinh tế - xã hội dẫn đến sự ra đời chương trình kĩ năng đặc định của Nhật Bản

Đỗ Thị Thu Hiền

LỊCH SỬ - VĂN HÓA:

Wako và những xâm nhập phi chính thống trên vùng biển Đại Việt cuối thế kỷ XVI: Một cái nhìn khác

Phạm Thị Thơm

Nghiên cứu về Miko – Vu nữ của Nhật Bản

Lưu Thị Thu Thủy

Vai trò của Natsume Soseki trong công cuộc sáng tạo văn hóa Nhật Bản đầu thế kỉ XX qua một số sáng tác tiêu biểu

Nguyễn Bích Nhã Trúc

Đời sống lao động của người Hàn Quốc hậu kỳ Joseon qua tranh phong tục của Kim Hong Do (1745-1806?)

Nguyễn Thị Thu Hà

THÔNG TIN- TƯ LIỆU:

Ngành du lịch Nhật Bản và tác động từ bệnh viêm phổi do vi rút corona chủng mới

Kinh tế Nhật Bản tháng 1 năm 2020

Hàn Quốc xây dựng kế hoạch chấn hưng trang phục truyền thống Hanbok trong năm 2020

 

Tóm tắt các bài viết bằng tiếng Anh