Nghiên cứu
ĐÔNG BẮC Á
Số: 1 (227)
Tháng: 1-2020
TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ
Vietnam Review of Northeast Asian Studies

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên Hội đồng

TS. LƯU TUẤN ANH
TS. PHAN CAO NHẬT ANH
TS. HOÀNG MINH HẰNG
TS. NGÔ HƯƠNG LAN
PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG
TS. HOÀNG MINH LỢI
TS. TRẦN QUANG MINH
GS.TS. HOÀNG KHẮC NAM
TS. ĐẶNG XUÂN THANH
TS. VÕ HẢI THANH
TS. NGUYỄN THỊ THẮM
GS.TS. NGUYỄN QUANG THUẤN

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP VÀ TRỊ SỰ

THS. VŨ THỊ MAI

TÒA SOẠN

PHÒNG 1207 - TẦNG 12, TÒA NHÀ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM, SỐ 1 LIỄU GIAI, HÀ NỘI

ĐT: 84-4-62730751
hoặc 84-4-62730473
FAX: 84-4-62730478

Email:
tapchi@inas.gov.vn
Website:
http://inas.gov.vn/tap-chi.html

Giấy phép xuất bản số: 138/GP-BTTTT; Bộ Văn Hóa - Thông tin cấp ngày 22/4/2013.

ISSN: 2354 – 077X

MỤC LỤC

CHÍNH TRỊ - AN NINH:

Những vấn đề chính trị - ngoại giao nổi bật của Nhật Bản năm 2019

Phan Cao Nhật Anh

Nguy cơ đe dọa an ninh hàng hải và tham vọng trở thành cường quốc hàng hải trung bình của Hàn Quốc

Nguyễn Kim Tôn

Xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân: Phương thức lãnh đạo cứng rắn của Đảng cộng sản Trung Quốc

Vũ Quỳnh Phương


KINH TẾ - XÃ HỘI:

Cơ chế hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Nhật Bản

Lưu Minh Sang

Đào Minh Châu

Khảo sát những nghiên cứu về vấn đề quốc tế hóa trong giáo dục ở Nhật Bản và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Đào Thu Vân

 

LỊCH SỬ - VĂN HÓA:

Myanmar trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc với các nước láng giềng những năm đầu thế kỷ XXI

Nguyễn Tuấn Bình

Hoàng Thị Minh Hoa

Sự chấm dứt liên minh Anh – Nhật Bản sau Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất (1919-1922)

Trần Ngọc Dũng

Sắc dục và tiền tài trong hai tác phẩm Đời du nữ và Năm người đàn bà si tình của Ihara Saikaku

Đỗ Lê Thanh Thủy

 

Tóm tắt các bài viết bằng tiếng Anh