Nghiên cứu
ĐÔNG BẮC Á
Số: 12 (226)
Tháng: 12-2019
TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ
Vietnam Review of Northeast Asian Studies

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên Hội đồng

TS. LƯU TUẤN ANH
TS. PHAN CAO NHẬT ANH
TS. HOÀNG MINH HẰNG
TS. NGÔ HƯƠNG LAN
PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG
TS. HOÀNG MINH LỢI
TS. TRẦN QUANG MINH
GS.TS. HOÀNG KHẮC NAM
TS. ĐẶNG XUÂN THANH
TS. VÕ HẢI THANH
TS. NGUYỄN THỊ THẮM
GS.TS. NGUYỄN QUANG THUẤN

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP VÀ TRỊ SỰ

THS. VŨ THỊ MAI

TÒA SOẠN

PHÒNG 1207 - TẦNG 12, TÒA NHÀ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM, SỐ 1 LIỄU GIAI, HÀ NỘI

ĐT: 84-4-62730751
hoặc 84-4-62730473
FAX: 84-4-62730478

Email:
tapchi@inas.gov.vn
Website:
http://inas.gov.vn/tap-chi.html

Giấy phép xuất bản số: 138/GP-BTTTT; Bộ Văn Hóa - Thông tin cấp ngày 22/4/2013.

ISSN: 2354 – 077X

MỤC LỤC

Công tác Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020

Phạm Hồng Thái

CHÍNH TRỊ - AN NINH:

Tổng quan về tình hình kinh tế và chính sách đối ngoại của Triều Tiên dưới thời của Chủ tịch Kim Jong-un

Võ Hải Thanh

KINH TẾ - XÃ HỘI:

Mô hình xây dựng năng lực công nghệ ở Hàn Quốc, Đài Loan và Trung Quốc: một vài phân tích so sánh

Phí Hồng Minh

Quan điểm của Nhật Bản và Hàn Quốc về thương hiệu quốc gia

Hoàng Minh Lợi

Điều chỉnh chính sách khoa học và công nghệ của Nhật Bản từ 1995 đến nay

Bùi Đông Hưng

LỊCH SỬ - VĂN HÓA:

Bảo tồn lễ hội truyền thống ở Nhật Bản: Trường hợp lễ hội Gion và lễ hội Onbashira

Ngô Hương Lan

Vài nét về phúc lợi xã hội Phật giáo ở Nhật Bản

Nguyễn Ngọc Phương Trang

Tổng mục lục Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á năm 2019

Nguyễn Phương Hoa

Vũ Thị Mai

Tóm tắt các bài viết bằng tiếng Anh