Nghiên cứu
ĐÔNG BẮC Á
Số: 11 (225)
Tháng: 11-2019
TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ
Vietnam Review of Northeast Asian Studies

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên Hội đồng

TS. LƯU TUẤN ANH
TS. PHAN CAO NHẬT ANH
TS. HOÀNG MINH HẰNG
TS. NGÔ HƯƠNG LAN
PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG
TS. HOÀNG MINH LỢI
TS. TRẦN QUANG MINH
GS.TS. HOÀNG KHẮC NAM
TS. ĐẶNG XUÂN THANH
TS. VÕ HẢI THANH
TS. NGUYỄN THỊ THẮM
GS.TS. NGUYỄN QUANG THUẤN

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP VÀ TRỊ SỰ

THS. VŨ THỊ MAI

TÒA SOẠN

PHÒNG 1207 - TẦNG 12, TÒA NHÀ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM, SỐ 1 LIỄU GIAI, HÀ NỘI

ĐT: 84-4-62730751
hoặc 84-4-62730473
FAX: 84-4-62730478

Email:
tapchi@inas.gov.vn
Website:
http://inas.gov.vn/tap-chi.html

Giấy phép xuất bản số: 138/GP-BTTTT; Bộ Văn Hóa - Thông tin cấp ngày 22/4/2013.

ISSN: 2354 – 077X

MỤC LỤC

CHÍNH TRỊ - AN NINH:

Cạnh tranh địa chính trị Trung – Mỹ nhìn từ TPP và AIIB

Đỗ Thị Ánh

Chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Đài Loan: Cơ sở hình thành và nội dung chính sách

Phan Thị Diễm Huyền

 

KINH TẾ - XÃ HỘI:

Chính sách phát triển công nghệ của ngành công nghiệp đóng tàu Hàn Quốc dưới thời Tổng thống Park Chung Hee

Nguyễn Ngọc Mai

Chính sách phát triển công nghiệp nội dung số của Nhật Bản trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI

Phạm Thu Thủy

Thực trạng quản lý thảm họa xã hội tại Hàn Quốc: Nghiên cứu trường hợp chìm phà Sewol năm 2014

Lương Hồng Hạnh

Vấn đề bắt nạt trong họcđườngở Nhật Bản: Đặc điểm nhận dạng

Nguyễn Hồng Vân

LỊCH SỬ - VĂN HÓA:

Tích lũy tư bản nguyên thủy ở Nhật Bản dưới thời Tokugawa và vai trò của nó đối với Minh Trị duy tân

Trần Thị Tâm

Ẩm thực vùng miền trong phát triển du lịch địa phương tại Hàn Quốc

Phan Thị Oanh

Tóm tắt các bài viết bằng tiếng Anh