Nghiên cứu
ĐÔNG BẮC Á
Số: 10 (224)
Tháng: 10-2019
TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ
Vietnam Review of Northeast Asian Studies

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên Hội đồng

TS. LƯU TUẤN ANH
TS. PHAN CAO NHẬT ANH
TS. HOÀNG MINH HẰNG
TS. NGÔ HƯƠNG LAN
PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG
TS. HOÀNG MINH LỢI
TS. TRẦN QUANG MINH
GS.TS. HOÀNG KHẮC NAM
TS. ĐẶNG XUÂN THANH
TS. VÕ HẢI THANH
TS. NGUYỄN THỊ THẮM
GS.TS. NGUYỄN QUANG THUẤN

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP VÀ TRỊ SỰ

THS. VŨ THỊ MAI

TÒA SOẠN

PHÒNG 1207 - TẦNG 12, TÒA NHÀ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM, SỐ 1 LIỄU GIAI, HÀ NỘI

ĐT: 84-4-62730751
hoặc 84-4-62730473
FAX: 84-4-62730478

Email:
tapchi@inas.gov.vn
Website:
http://inas.gov.vn/tap-chi.html

Giấy phép xuất bản số: 138/GP-BTTTT; Bộ Văn Hóa - Thông tin cấp ngày 22/4/2013.

ISSN: 2354 – 077X

MỤC LỤC

CHÍNH TRỊ - AN NINH:

Cạnh tranh địa chiến lược Mỹ - Trung Quốc tại Đông Bắc Á qua căng thẳng ở Hồng Kông

Nguyễn Hồng Quân

“Chính sách hướng Nam mới” của Đài Loan trong bối cảnh chiến lược Vành đai và Con đường

Trần Thu Minh

 

KINH TẾ - XÃ HỘI:

Một số chính sách phát triển cụm liên kết ngành ở Nhật Bản giai đoạn 2001-2006

Trần Ngọc Nhật

Sự thay đổi hành vi tiêu dùng của giới trẻ Nhật Bản hiện nay: nhìn từ quan niệm về “Ba báu vật thiêng”

Hạ Thị Lan Phi

Tòa sở hữu trí tuệ ở Nhật Bản và giá trị tham khảo cho Việt Nam

Đặng Viết Đạt

 

LỊCH SỬ - VĂN HÓA:

Quá trình chuyển biến nhận thức từ “tự tôn” đến “tự cường” của trí thức Minh Trị

Huỳnh Tâm Sáng

Hoạt động thương mại của người Nhật ở Đông Nam Á từ thời kỳ Minh Trị đến kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ nhất

Huỳnh Phương Anh

Hình tượng trẻ em trong thơ chữ Hán hậu kỳ Edo

Đỗ Thị Mai

THÔNG TIN – TƯ LIỆU:

Động thái của Nhật Bản trước việc Hàn Quốc chấm dứt GSOMIA

 

ĐIỂM SÁCH:

Mối thách thức Trung Quốc

Hà Hậu

 

Tóm tắt các bài viết bằng tiếng Anh