Nghiên cứu
ĐÔNG BẮC Á
Số: 9 (223)
Tháng: 9-2019
TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ
Vietnam Review of Northeast Asian Studies

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên Hội đồng

TS. LƯU TUẤN ANH
TS. PHAN CAO NHẬT ANH
TS. HOÀNG MINH HẰNG
TS. NGÔ HƯƠNG LAN
PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG
TS. HOÀNG MINH LỢI
TS. TRẦN QUANG MINH
GS.TS. HOÀNG KHẮC NAM
TS. ĐẶNG XUÂN THANH
TS. VÕ HẢI THANH
TS. NGUYỄN THỊ THẮM
GS.TS. NGUYỄN QUANG THUẤN

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP VÀ TRỊ SỰ

THS. VŨ THỊ MAI

TÒA SOẠN

PHÒNG 1207 - TẦNG 12, TÒA NHÀ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM, SỐ 1 LIỄU GIAI, HÀ NỘI

ĐT: 84-4-62730751
hoặc 84-4-62730473
FAX: 84-4-62730478

Email:
tapchi@inas.gov.vn
Website:
http://inas.gov.vn/tap-chi.html

Giấy phép xuất bản số: 138/GP-BTTTT; Bộ Văn Hóa - Thông tin cấp ngày 22/4/2013.

ISSN: 2354 – 077X

MỤC LỤC

CHÍNH TRỊ - AN NINH:

Ngoại giao của Hàn Quốc với ASEAN từ sau Chiến tranh Lạnh đến đầu thế kỷ XXI

Phan Thị Anh Thư

Đài Loan trong chính sách chống cộng sản Trung Quốc của Mỹ thập niên 50 – 60 của thế kỷ XX

Trần Thị Hạnh Lợi

 

KINH TẾ - XÃ HỘI:

Chính sách môi trường tại Nhật Bản - Kinh nghiệm tham khảo đối với Việt Nam

Lê Hoàng Anh

Điều chỉnh chính sách công nghiệp của Nhật Bản từ năm 2000 đến nay

Bùi Đông Hưng

Phát triển công nghiệp công nghệ cao: kinh nghiệm của Nhật Bản và bài học cho Việt Nam

Lại Trần Tùng

 

LỊCH SỬ - VĂN HÓA:

Quy hoạch đô thị Nhật Bản thời Cận đại: trường hợp thủ đô Tokyo

Nguyễn Dương Đỗ Quyên

Hoạt động truyền giáo của Bồ Đào Nha tại Nhật Bản cuối thế kỷ XVI đầu thế kỷ XVII

Trần Thị Tâm

Vài nét về sự tiếp nhận Phật giáo ở Triều Tiên thời kỳ Tam Quốc (372-668)

Nguyễn Anh Tuấn

 

Tóm tắt các bài viết bằng tiếng Anh