Nghiên cứu
ĐÔNG BẮC Á
Số: 8 (222)
Tháng: 8-2019
TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ
Vietnam Review of Northeast Asian Studies

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên Hội đồng

TS. LƯU TUẤN ANH

TS. PHAN CAO NHẬT ANH

TS. HOÀNG MINH HẰNG

TS. NGÔ HƯƠNG LAN

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

TS. HOÀNG MINH LỢI

TS. TRẦN QUANG MINH

GS.TS. HOÀNG KHẮC NAM

TS. ĐẶNG XUÂN THANH

TS. VÕ HẢI THANH

TS. NGUYỄN THỊ THẮM

GS.TS. NGUYỄN QUANG THUẤN

TS. DƯƠNG MINH TUẤN

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP VÀ TRỊ SỰ

THS. VŨ THỊ MAI

TÒA SOẠN

PHÒNG 1207 - TẦNG 12, TÒA NHÀ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM, SỐ 1 LIỄU GIAI, HÀ NỘI

ĐT: 84-4-62730751
hoặc 84-4-62730473
FAX: 84-4-62730478

Email:
tapchi@inas.gov.vn
Website:
http://inas.gov.vn/tap-chi.html

Giấy phép xuất bản số: 138/GP-BTTTT; Bộ Văn Hóa - Thông tin cấp ngày 22/4/2013.

ISSN: 2354 – 077X

MỤC LỤC

CHÍNH TRỊ - AN NINH:

Điều chỉnh chiến lược của Mỹ và triển vọng hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên

Nguyễn Kim Tôn

Tầm nhìn của ASEAN về Ấn Độ - Thái Bình Dương và hàm ý cho Việt Nam

Nguyễn Võ Huyền Dung

KINH TẾ - XÃ HỘI:

Địa phương hóa quản lý nhân sự của các công ty Nhật Bản trong môi trường đa văn hóa ở Việt Nam hiện nay

Nguyễn Duy Dũng

Địa vị xã hội của nữ giới Nhật Bản từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai đến nay

Vũ Thị Phương Hoa

LỊCH SỬ - VĂN HÓA:

Thơ Haiku trong thời đại toàn cầu hóa

Nguyễn Vũ Quỳnh Như

Quan hệ Trung Quốc – Nhật Bản thời kỳ nhà Đường

Nguyễn Thị Thu

Fukuzawa Yukichi với vấn đề kiến quốc từ thời đại Minh Trị và kinh nghiệm cho Việt Nam

Phan Thị Anh Thư

Trò chơi Hwajeon và đời sống phụ nữ Hàn Quốc thời Joseon qua Hwajeonga

Nguyễn Thị Trang

THÔNG TIN – TƯ LIỆU:

Chiến tranh thương mại Nhật – Hàn 2019

Hàn Quốc đầu tư phát triển sáu lĩnh vực tăng trưởng đổi mới trọng tâm

ĐIỂM SÁCH:

Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản: 45 năm nhìn lại và hướng tới tương lai

Biển Việt Nam và các mối giao thương biển

 

Tóm tắt các bài viết bằng tiếng Anh