Nghiên cứu
ĐÔNG BẮC Á
Số: 7 (221)
Tháng: 7-2019
TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ
Vietnam Review of Northeast Asian Studies

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

PGS. TS. PHẠM HỒNG THÁI

Thư ký hội đồng

THS. VŨ THỊ MAI

Ủy viên Hội đồng

TS. LƯU TUẤN ANH

TS. PHAN CAO NHẬT ANH

TS. HOÀNG MINH HẰNG

TS. NGÔ HƯƠNG LAN

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

TS. HOÀNG MINH LỢI

TS. TRẦN QUANG MINH

GS.TS. HOÀNG KHẮC NAM

TS. ĐẶNG XUÂN THANH

TS. VÕ HẢI THANH

TS. NGUYỄN THỊ THẮM

GS.TS. NGUYỄN QUANG THUẤN

TS. DƯƠNG MINH TUẤN

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP VÀ TRỊ SỰ

THS. VŨ THỊ MAI

TÒA SOẠN

PHÒNG 1207 - TẦNG 12, TÒA NHÀ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM, SỐ 1 LIỄU GIAI, HÀ NỘI

ĐT: 84-4-62730751
hoặc 84-4-62730473
FAX: 84-4-62730478

Email:
tapchi@inas.gov.vn
Website:
http://inas.gov.vn/tap-chi.html

Giấy phép xuất bản số: 138/GP-BTTTT; Bộ Văn Hóa - Thông tin cấp ngày 22/4/2013.

ISSN: 2354 – 077X

MỤC LỤC

CHÍNH TRỊ - AN NINH:

Thông điệp từ việc Trung Quốc bắn thử tên lửa chống hạm ở Biển Đông

Nguyễn Hồng Quân

Quan hệ Trung Quốc – Châu Phi dưới thời Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Lê Hải Bình

Yếu tố tác động đến sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Trung Quốc sau Đại hội 19

Bùi Nam Khánh

Chế định quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp Nhật Bản 1946

Nguyễn Ngọc Nghiệp

KINH TẾ - XÃ HỘI:

Hợp tác dầu mỏ và khí đốt Trung Quốc – Myanmar hai thập niên đầu thế kỷ XXI

Hoàng Thị Minh Hoa

Dương Thúy Hiền

Kinh nghiệm của Hàn Quốc về phát triển đội ngũ nhân lực lãnh đạo, quản lý tài năng trong khu vực công và bài học cho Việt Nam

Phạm Tuấn Anh

Phạm Mạnh Hùng

Những thách thức đặt ra từ tính đồng nhất tộc người ở Nhật Bản và đối sách của Nhật Bản

Phạm Thanh Hằng

Vai trò của thợ thủ công truyền thống trong bảo tồn và phát triển nghề thủ công truyền thống ở Nhật Bản: Gợi ý cho Việt Nam

Nguyễn Thị Ngọc Anh

LỊCH SỬ - VĂN HÓA:

Lạng Sơn trong quan hệ ngoại giao với Trung Quốc nửa đầu thế kỷ XIX nhìn từ hoạt động sách phong – triều cống

Phạm Thị Thơm

 

Tóm tắt các bài viết bằng tiếng Anh