Nghiên cứu
ĐÔNG BẮC Á
Số: 6 (220)
Tháng: 6-2019
TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ
Vietnam Review of Northeast Asian Studies

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

PGS. TS. PHẠM HỒNG THÁI

Thư ký hội đồng

THS. VŨ THỊ MAI

Ủy viên Hội đồng

TS. LƯU TUẤN ANH

TS. PHAN CAO NHẬT ANH

TS. HOÀNG MINH HẰNG

TS. NGÔ HƯƠNG LAN

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

TS. HOÀNG MINH LỢI

TS. TRẦN QUANG MINH

GS.TS. HOÀNG KHẮC NAM

TS. ĐẶNG XUÂN THANH

TS. VÕ HẢI THANH

TS. NGUYỄN THỊ THẮM

GS.TS. NGUYỄN QUANG THUẤN

TS. DƯƠNG MINH TUẤN

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP VÀ TRỊ SỰ

THS. VŨ THỊ MAI

TÒA SOẠN

PHÒNG 1207 - TẦNG 12, TÒA NHÀ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM, SỐ 1 LIỄU GIAI, HÀ NỘI

ĐT: 84-4-62730751
hoặc 84-4-62730473
FAX: 84-4-62730478

Email:
tapchi@inas.gov.vn
Website:
http://inas.gov.vn/tap-chi.html

Giấy phép xuất bản số: 138/GP-BTTTT; Bộ Văn Hóa - Thông tin cấp ngày 22/4/2013.

ISSN: 2354 – 077X

MỤC LỤC

CHÍNH TRỊ - AN NINH:

Tương quan sức mạnh tổng hợp của Mỹ - Trung Quốc giai đoạn hiện nay

Đỗ Mai Lan

Nguyễn Thúy Hằng

Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ và đối sách của Việt Nam

Nguyễn Tăng Nghị

Uông Thị Uyên

Hợp tác Mekong – Nhật Bản: Tiến trình, triển vọng và liên hệ tới Việt Nam

Lê Trung Kiên

KINH TẾ - XÃ HỘI:

Kinh nghiệm quản lý đầu tư công của Hàn Quốc

Đoàn Thị Kim Tuyến

Vai trò hỗ trợ của Chính phủ Hàn Quốc đối với quỹ đầu tư mạo hiểm – bài học cho Việt Nam

Phạm Tiến Mạnh

Một số nội dung cốt lõi trong chính sách phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ của Nhật Bản thế kỷ XXI

Triệu Thị Bảo Hoa

LỊCH SỬ - VĂN HÓA:

Giáo dục truyền thống gia đình, dòng họ ở một số quốc gia Đông Bắc Á

Võ Văn Lộc

Hiện tượng “Mononoke” và nghệ thuật tự sự trong Truyện Genji

Nguyễn Thị Lam Anh

THÔNG TIN – TƯ LIỆU:

Chương trình tìm hiểu đất nước và con người Hàn Quốc dành cho những người làm công tác giáo dục tại Việt Nam lần thứ 16

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm chính thức CHDCND Triều Tiên

 

Tóm tắt các bài viết bằng tiếng Anh