Nghiên cứu
ĐÔNG BẮC Á
Số: 5 (219)
Tháng: 5-2019
TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ
Vietnam Review of Northeast Asian Studies

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

PGS. TS. PHẠM HỒNG THÁI

Thư ký hội đồng

THS. VŨ THỊ MAI

Ủy viên Hội đồng

TS. LƯU TUẤN ANH

TS. PHAN CAO NHẬT ANH

TS. HOÀNG MINH HẰNG

TS. NGÔ HƯƠNG LAN

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

TS. HOÀNG MINH LỢI

TS. TRẦN QUANG MINH

GS.TS. HOÀNG KHẮC NAM

TS. ĐẶNG XUÂN THANH

TS. VÕ HẢI THANH

TS. NGUYỄN THỊ THẮM

GS.TS. NGUYỄN QUANG THUẤN

TS. DƯƠNG MINH TUẤN

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP VÀ TRỊ SỰ

THS. VŨ THỊ MAI

TÒA SOẠN

PHÒNG 1207 - TẦNG 12, TÒA NHÀ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM, SỐ 1 LIỄU GIAI, HÀ NỘI

ĐT: 84-4-62730751
hoặc 84-4-62730473
FAX: 84-4-62730478

Email:
tapchi@inas.gov.vn
Website:
http://inas.gov.vn/tap-chi.html

Giấy phép xuất bản số: 138/GP-BTTTT; Bộ Văn Hóa - Thông tin cấp ngày 22/4/2013.

ISSN: 2354 – 077X

MỤC LỤC

CHÍNH TRỊ - AN NINH:

Hợp tác an ninh Nhật  -Mỹ dưới ý tưởng chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở của Tổng thống Donald Trump

Phạm Quý Long

Vấn đề xây dựng năng lực nhận thức biển của Nhật Bản

Hà Anh Tuấn

Vị trí của Nhật Bản trong chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do rộng mở của Mỹ

Nguyễn Võ Huyền Dung

KINH TẾ - XÃ HỘI:

Thủ tục khởi kiện theo thủ tục rút gọn trong tố tụng dân sự tại Việt Nam - So sánh với pháp luật Nhật Bản và Trung Quốc

NguyễnThị Hồng Nhung

Hành vi tiêu dùng của người Nhật Bản trong xã hội thông tin

Phan Cao Nhật Anh

Trần Nguyệt Minh Thu

Thành tựu của Abenomics đối với nền kinh tế Nhật Bản trong nhiệm kỳ 2012-2018 của Thủ tướng Shinzo Abe

Đỗ Thị Ánh

VĂN HÓA - LỊCH SỬ:

Một số suy nghĩ về những tiền đề và động lực của cải cách Minh Trị ở  Nhật Bản

Nguyễn Văn Kim

Tinh thần chữ “Hòa” trong sức mạnh mềm Nhật Bản

Trần Nguyên Khang

THÔNG TIN – TƯ LIỆU:

Diễn đàn hòa bình Hàn Quốc – Mekong 2019

 

Tóm tắt các bài viết bằng tiếng Anh