Nghiên cứu
ĐÔNG BẮC Á
Số: 3 (217)
Tháng: 3-2019
TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ
Vietnam Review of Northeast Asian Studies

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

PGS. TS. PHẠM HỒNG THÁI

Thư ký hội đồng

THS. VŨ THỊ MAI

Ủy viên Hội đồng

TS. LƯU TUẤN ANH

TS. PHAN CAO NHẬT ANH

TS. HOÀNG MINH HẰNG

TS. NGÔ HƯƠNG LAN

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

TS. HOÀNG MINH LỢI

TS. TRẦN QUANG MINH

GS.TS. HOÀNG KHẮC NAM

TS. ĐẶNG XUÂN THANH

TS. VÕ HẢI THANH

TS. NGUYỄN THỊ THẮM

GS.TS. NGUYỄN QUANG THUẤN

TS. DƯƠNG MINH TUẤN

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP VÀ TRỊ SỰ

THS. VŨ THỊ MAI

TÒA SOẠN

PHÒNG 1207 - TẦNG 12, TÒA NHÀ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM, SỐ 1 LIỄU GIAI, HÀ NỘI

ĐT: 84-4-62730751
hoặc 84-4-62730473
FAX: 84-4-62730478

Email:
tapchi@inas.gov.vn
Website:
http://inas.gov.vn/tap-chi.html

Giấy phép xuất bản số: 138/GP-BTTTT; Bộ Văn Hóa - Thông tin cấp ngày 22/4/2013.

ISSN: 2354 – 077X

MỤC LỤC

 

 

 

 

CHUYÊN SAN NGHIÊN CỨU NHẬT BẢN

 

CHÍNH TRỊ - AN NINH:

Tác động của nhân tố nước lớn tới quan hệ Việt Nam – Nhật Bản

Đỗ Thanh Bình

Nhà nước kiến tạo phát triển: mô hình Nhật Bản

Vũ Văn Hà

Phạm Thị Thanh Bình

KINH TẾ - XÃ HỘI:

Kinh tế Nhật Bản năm 2018: một số đặc điểm nổi bật, triển vọng và tác động đối với Việt Nam

Trần Ngọc Nhật

Quan hệ thương mại Việt Nam - Nhật Bản 45 năm phát triển: thực trạng và giải pháp

Phùng Thị Vân Kiều

Bùi Thị Thu Hà

Pháp luật về kiểm soát sở hữu chéo tại Nhật Bản

Lê Thị Minh

VĂN HÓA - LỊCH SỬ:

Phân tích cái nhìn đa chiều của Kenkō về con cái và phụ nữ trong tác phẩm Tsurezuregusa

Trần Thị Chung Toàn

Tín ngưỡng thờ thần sông và thần biển của người Nhật và người Việt - một nghiên cứu so sánh

Lưu Thị Thu Thủy

Lực lượng lãnh đạo cải cách ở Nhật Bản và Việt Nam (nửa cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX)

Phạm Thị Phượng Linh

 

THÔNG TIN – TƯ LIỆU:

Hàn Quốc tăng cường hợp tác với các nước Đông Nam Á

 

Tóm tắt các bài viết bằng tiếng Anh