Nghiên cứu
ĐÔNG BẮC Á
Số: 1 (215)
Tháng: 1-2019
TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ
Vietnam Review of Northeast Asian Studies

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

PGS. TS. PHẠM HỒNG THÁI

Thư ký hội đồng

THS. VŨ THỊ MAI

Ủy viên Hội đồng

TS. LƯU TUẤN ANH

TS. PHAN CAO NHẬT ANH

TS. HOÀNG MINH HẰNG

TS. NGÔ HƯƠNG LAN

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

TS. HOÀNG MINH LỢI

TS. TRẦN QUANG MINH

GS.TS. HOÀNG KHẮC NAM

TS. ĐẶNG XUÂN THANH

TS. VÕ HẢI THANH

TS. NGUYỄN THỊ THẮM

GS.TS. NGUYỄN QUANG THUẤN

TS. DƯƠNG MINH TUẤN

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP VÀ TRỊ SỰ

THS. VŨ THỊ MAI

TÒA SOẠN

PHÒNG 1207 - TẦNG 12, TÒA NHÀ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM, SỐ 1 LIỄU GIAI, HÀ NỘI

ĐT: 84-4-62730751
hoặc 84-4-62730473
FAX: 84-4-62730478

Email:
tapchi@inas.gov.vn
Website:
http://inas.gov.vn/tap-chi.html

Giấy phép xuất bản số: 138/GP-BTTTT; Bộ Văn Hóa - Thông tin cấp ngày 22/4/2013.

ISSN: 2354 – 077X

 

 

CHÍNH TRỊ - AN NINH:

Triển vọng giải quyết vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên: cơ hội và thách thức

Trần Quang Minh

Hợp tác an ninh Nhật Bản - ASEAN trong những thập niên đầu thế kỷ XXI

Nguyễn Thanh Minh

Chính trị Nhật Bản năm 2018

Phan Cao Nhật Anh

 

KINH TẾ - XÃ HỘI:

Phát triển kinh tế xanh ở Nhật Bản và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Lưu Ngọc Trịnh

Nhìn lại quan hệ ngoại giao kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc - Một số đề xuất giải pháp

Đào Thị Nguyệt Hằng

 

VĂN HÓA - LỊCH SỬ:

Niềm tin và sự thực hành tịnh độ trong văn hóa Phật giáo Korea thời Tam Quốc và thời Shilla thống nhất - So sánh với Việt Nam thời Lý - Trần

Lê Viết Phương Thảo

Vị trí của Kabuki trong xã hội đô thị Edo

Nguyễn Dương Đỗ Quyên

Bảo tồn và phát triển tài sản văn hóa ở Nhật Bản

Nguyễn Thị Phương Dung

Phan Thị Thanh Huyền

 

Tóm tắt các bài viết bằng tiếng Anh