Nghiên cứu
ĐÔNG BẮC Á
Số: 12 (214)
Tháng: 12-2018
TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ
Vietnam Review of Northeast Asian Studies

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

PGS. TS. PHẠM HỒNG THÁI

Thư ký hội đồng

THS. VŨ THỊ MAI

Ủy viên Hội đồng

TS. LƯU TUẤN ANH

TS. PHAN CAO NHẬT ANH

TS. HOÀNG MINH HẰNG

TS. NGÔ HƯƠNG LAN

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

TS. HOÀNG MINH LỢI

TS. TRẦN QUANG MINH

GS.TS. HOÀNG KHẮC NAM

TS. ĐẶNG XUÂN THANH

TS. VÕ HẢI THANH

TS. NGUYỄN THỊ THẮM

GS.TS. NGUYỄN QUANG THUẤN

TS. DƯƠNG MINH TUẤN

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP VÀ TRỊ SỰ

THS. VŨ THỊ MAI

TÒA SOẠN

PHÒNG 1207 - TẦNG 12, TÒA NHÀ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM, SỐ 1 LIỄU GIAI, HÀ NỘI

ĐT: 84-4-62730751
hoặc 84-4-62730473
FAX: 84-4-62730478

Email:
tapchi@inas.gov.vn
Website:
http://inas.gov.vn/tap-chi.html

Giấy phép xuất bản số: 138/GP-BTTTT; Bộ Văn Hóa - Thông tin cấp ngày 22/4/2013.

ISSN: 2354 – 077X

MỤC LỤC

Lời tựa của Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio

CHÍNH TRỊ - AN NINH:

Thành quả bước đầu và thách thức đối với chính quyền Thủ tướng Shinzo Abe trong việc gỡ bỏ hạn chế của điều 9 Hiến pháp

Phan Cao Nhật Anh

KINH TẾ - XÃ HỘI:

Điều chỉnh chính sách hợp tác kinh tế của Nhật Bản với Việt Nam trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI

Trần Quang Minh

Những điều chỉnh chính sách đối với người lao động nước ngoài tại Nhật Bản hiện nay: cơ hội và thách thức cho xuất khẩu lao động Việt Nam

Hạ Thị Lan Phi

VĂN HÓA - LỊCH SỬ:

Các cuộc đàm phán thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Nguyễn Tiến Lực

Nhận thức và sự lựa chọn Nhật Bản của Phan Bội Châu trong phong trào Đông Du đầu thế kỷ XX

Nguyễn Văn Kim

Nguyễn Tiến Dũng

Lễ hội: nơi tái hiện không gian lịch sử - văn hóa cộng đồng (nghiên cứu trường hợp lễ hội Hoa Lư Việt Nam và lễ hội Gion Nhật Bản)

Ngô Hương Lan

THÔNG TIN – TƯ LIỆU:

Lễ trao quyết định Quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, xác định phương hướng công tác năm 2019 và Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

Di sản văn hóa nổi tiếng thế giới của Triều Tiên

 

Tóm tắt các bài viết bằng tiếng Anh

Tổng mục lục Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á năm 2018

Nguyễn Phương Hoa

Vũ Thị Mai