Nghiên cứu
ĐÔNG BẮC Á
Số: 11 (213)
Tháng: 11-2018
TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ
Vietnam Review of Northeast Asian Studies

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

PGS. TS. PHẠM HỒNG THÁI

Thư ký hội đồng

THS. VŨ THỊ MAI

Ủy viên Hội đồng

TS. LƯU TUẤN ANH

TS. PHAN CAO NHẬT ANH

TS. HOÀNG MINH HẰNG

TS. NGÔ HƯƠNG LAN

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

TS. HOÀNG MINH LỢI

TS. TRẦN QUANG MINH

GS.TS. HOÀNG KHẮC NAM

TS. ĐẶNG XUÂN THANH

TS. VÕ HẢI THANH

TS. NGUYỄN THỊ THẮM

GS.TS. NGUYỄN QUANG THUẤN

TS. DƯƠNG MINH TUẤN

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP VÀ TRỊ SỰ

THS. VŨ THỊ MAI

TÒA SOẠN

PHÒNG 1207 - TẦNG 12, TÒA NHÀ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM, SỐ 1 LIỄU GIAI, HÀ NỘI

ĐT: 84-4-62730751
hoặc 84-4-62730473
FAX: 84-4-62730478

Email:
tapchi@inas.gov.vn
Website:
http://inas.gov.vn/tap-chi.html

Giấy phép xuất bản số: 138/GP-BTTTT; Bộ Văn Hóa - Thông tin cấp ngày 22/4/2013.

ISSN: 2354 – 077X

MỤC LỤC

CHÍNH TRỊ - AN NINH:

Một số điểm mới trong chính sách đối ngoại của Đài Loan dưới thời nhà lãnh đạo Thái Anh Văn

Phan Thị Diễm Huyền

Tác động tiêu cực của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến việc thực hiện một số quyền hiến định ở Việt Nam

Nguyễn Ngọc Nghiệp

KINH TẾ - XÃ HỘI:

Cải cách chế độ hưu trí của Nhật Bản và một số kinh nghiệm có thể vận dụng vào Việt Nam

Trần Thị Nhung

Các yếu tố thúc đẩy người cao tuổi tái tham gia lực lượng lao động ở Hàn Quốc

Tống Thùy Linh

Cơ sở hoạch định chính sách phát triển ngành công nghiệp ô tô dưới thời Tổng thống Park Chung Hee

Nguyễn Ngọc Mai

Đôi nét về thảm họa thiên nhiên và hệ thống quản lý thảm họa của Nhật Bản

Lương Hồng Hạnh

 

VĂN HÓA - LỊCH SỬ:

So sánh vốn xã hội ở Nhật Bản và Hàn Quốc

Ngô Hương Lan

Thực trạng vấn đề hôn nhân quốc tế ở Nhật Bản hiện nay

Nguyễn Thị Hồng Vân

Ẩm thực cung đình Hàn Quốc thời Joseon (1392-1910)

Phan Thị Oanh

Tóm tắt các bài viết bằng tiếng Anh