Nghiên cứu
ĐÔNG BẮC Á
Số: 10 (212)
Tháng: 10-2018
TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ
Vietnam Review of Northeast Asian Studies

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

PGS. TS. PHẠM HỒNG THÁI

Thư ký hội đồng

THS. VŨ THỊ MAI

Ủy viên Hội đồng

TS. LƯU TUẤN ANH

TS. PHAN CAO NHẬT ANH

TS. HOÀNG MINH HẰNG

TS. NGÔ HƯƠNG LAN

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

TS. HOÀNG MINH LỢI

TS. TRẦN QUANG MINH

GS.TS. HOÀNG KHẮC NAM

TS. ĐẶNG XUÂN THANH

TS. VÕ HẢI THANH

TS. NGUYỄN THỊ THẮM

GS.TS. NGUYỄN QUANG THUẤN

TS. DƯƠNG MINH TUẤN

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP VÀ TRỊ SỰ

THS. VŨ THỊ MAI

TÒA SOẠN

PHÒNG 1207 - TẦNG 12, TÒA NHÀ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM, SỐ 1 LIỄU GIAI, HÀ NỘI

ĐT: 84-4-62730751
hoặc 84-4-62730473
FAX: 84-4-62730478

Email:
tapchi@inas.gov.vn
Website:
http://inas.gov.vn/tap-chi.html

Giấy phép xuất bản số: 138/GP-BTTTT; Bộ Văn Hóa - Thông tin cấp ngày 22/4/2013.

ISSN: 2354 – 077X

MỤC LỤC

CHÍNH TRỊ - AN NINH:

Việt Nam trong chiến lược toàn cầu mới của Trung Quốc

Phí Hồng Minh

Tham nhũng và phòng chống tham nhũng ở Hàn Quốc

Võ Hải Thanh

 

KINH TẾ - XÃ HỘI:

Tác động của CPTPP đến các công ty Nhật Bản tại ASEAN

Lê Hoàng Anh

Keiretsu ở Nhật Bản hiện nay

Bùi Đông Hưng

Công nghiệp sáng tạo Nhật Bản: thực trạng và vấn đề (10)

Phạm Thu Thủy

 

VĂN HÓA - LỊCH SỬ:

Mỹ thuật Superflat: sự kế thừa và nâng tầm giá trị văn hóa đại chúng Nhật Bản

Hạ Thị Lan Phi

Vài nét về sự hiện đại hóa tôn giáo Nhật Bản trên internet đầu thế kỷ XXI

Nguyễn Ngọc Phương Trang

 

THÔNG TIN – TƯ LIỆU:

Quá trình phát triển hạt nhân của Triều Tiên

Người trưởng thành Hàn Quốc thiếu sự chuẩn bị tài chính cho tuổi già

 

Tóm tắt các bài viết bằng tiếng Anh