Nghiên cứu
ĐÔNG BẮC Á
Số: 9 (211)
Tháng: 9-2018
TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ
Vietnam Review of Northeast Asian Studies

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

PGS. TS. PHẠM HỒNG THÁI

Thư ký hội đồng

THS. VŨ THỊ MAI

Ủy viên Hội đồng

TS. LÝ XUÂN CHUNG
PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG
TS. TRẦN QUANG MINH
PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI
TS. ĐẶNG XUÂN THANH
GS.TS NGUYỄN XUÂN THẮNG
GS.TS NGUYỄN QUANG THUẤN

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP VÀ TRỊ SỰ

THS. VŨ THỊ MAI

TÒA SOẠN

PHÒNG 1207 - TẦNG 12, TÒA NHÀ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM, SỐ 1 LIỄU GIAI, HÀ NỘI

ĐT: 84-4-62730751
hoặc 84-4-62730473
FAX: 84-4-62730478

Email:
tapchi@inas.gov.vn
Website:
http://inas.gov.vn/tap-chi.html

Giấy phép xuất bản số: 138/GP-BTTTT; Bộ Văn Hóa - Thông tin cấp ngày 22/4/2013.

ISSN: 2354 – 077X

MỤC LỤC


ĐẶC SAN KỶ NIỆM 25 NĂM THÀNH LẬP

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÔNG BẮC Á

 

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á 25 năm xây dựng và phát triển

Phạm Hồng Thái

 

CHÍNH TRỊ - AN NINH:

Chính sách ngoại giao đa phương và tiến trình hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên dưới chính quyền Tổng thống Moon Jae-in

Nguyễn Thị Thắm

Nỗ lực nâng cao vai trò chính trị của Nhật Bản ở Đông Nam Á trong hai thập niên đầu sau Chiến tranh Lạnh

Hoàng Minh Hằng

Tăng cường hợp tác an ninh Nhật – Mỹ và khả năng tác động đến Việt Nam

Phan Cao Nhật Anh

 

KINH TẾ - XÃ HỘI:

Về sự suy giảm năng suất nhân tố tổng hợp ở Nhật Bản từ sau thời kỳ kinh tế bong bóng đến nay

Trần Quang Minh

Trần Ngọc Nhật

Chính sách phát triển các đặc khu kinh tế ở Hàn Quốc và một số vấn đề đặt ra

Võ Hải Thanh

Tác động của  sự nâng cao năng suất nhân tố tổng hợp và các nhân tố hợp thành đối với tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong những thập kỷ gần đây

Dương Minh Tuấn

 

VĂN HÓA - LỊCH SỬ:

Văn hóa vật chất của dân tộc Nhật: truyền thống và biến đổi

Hoàng Minh Lợi

Tìm hiểu giá trị văn hóa và con người Nhật Bản

Ngô Hương Lan

 

Tóm tắt các bài viết bằng tiếng Anh