Nghiên cứu
ĐÔNG BẮC Á
Số: 8 (210)
Tháng: 8-2018
TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ
Vietnam Review of Northeast Asian Studies

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

PGS. TS. PHẠM HỒNG THÁI

Thư ký hội đồng

THS. VŨ THỊ MAI

Ủy viên Hội đồng

TS. LÝ XUÂN CHUNG
PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG
TS. TRẦN QUANG MINH
PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI
TS. ĐẶNG XUÂN THANH
GS.TS NGUYỄN XUÂN THẮNG
GS.TS NGUYỄN QUANG THUẤN

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP VÀ TRỊ SỰ

THS. VŨ THỊ MAI

TÒA SOẠN

PHÒNG 1207 - TẦNG 12, TÒA NHÀ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM, SỐ 1 LIỄU GIAI, HÀ NỘI

ĐT: 84-4-62730751
hoặc 84-4-62730473
FAX: 84-4-62730478

Email:
tapchi@inas.gov.vn
Website:
http://inas.gov.vn/tap-chi.html

Giấy phép xuất bản số: 138/GP-BTTTT; Bộ Văn Hóa - Thông tin cấp ngày 22/4/2013.

ISSN: 2354 – 077X

MỤC LỤC

CHÍNH TRỊ - AN NINH:

Cấu trúc lãnh đạo kép Trung - Mỹ tại Châu Á - Thái Bình Dương

Huỳnh Tâm Sáng

65 năm liên minh Mỹ - Hàn và hệ quả đối với Hàn Quốc

Phan Thị Anh Thư

Vấn đề phụ nữ mua vui trong quan hệ chính trị của Hàn Quốc và Nhật Bản  (1990-2017)

Cao Nguyễn Khánh Huyền

 

KINH TẾ - XÃ HỘI:

Chính sách phát triển nhân lực khoa học và công nghệ của Hàn Quốc trong giai đoạn 1980-1996 và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Phạm Tuấn Anh

Phạm Mạnh Hùng

Chính sách khoa học và công nghệ của Nhật Bản giai đoạn 1973-1991

Đỗ Thị Thu Hà

Đỗ Gia Hùng

 

VĂN HÓA - LỊCH SỬ:

Sự hình thành và phát triển phúc lợi Phật giáo Nhật Bản từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai đến nay

Phạm Thị Thu Giang

Cấu trúc Bakuhan và  tác động của nó đối với tiến trình lịch sử Nhật Bản

Nguyễn Văn Tận

Nghiên cứu tục ngữ tiếng Hàn có yếu tố chỉ động vật (trọng tâm là rắn, dê/cừu và khỉ)

Hoàng Thị Yến

 

Tóm tắt các bài viết bằng tiếng Anh