Nghiên cứu
ĐÔNG BẮC Á
Số: 7 (209)
Tháng: 7-2018
TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ
Vietnam Review of Northeast Asian Studies

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

PGS. TS. PHẠM HỒNG THÁI

Thư ký hội đồng

THS. VŨ THỊ MAI

Ủy viên Hội đồng

TS. LÝ XUÂN CHUNG
PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG
TS. TRẦN QUANG MINH
PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI
TS. ĐẶNG XUÂN THANH
GS.TS NGUYỄN XUÂN THẮNG
GS.TS NGUYỄN QUANG THUẤN

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP VÀ TRỊ SỰ

THS. VŨ THỊ MAI

TÒA SOẠN

PHÒNG 1207 - TẦNG 12, TÒA NHÀ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM, SỐ 1 LIỄU GIAI, HÀ NỘI

ĐT: 84-4-62730751
hoặc 84-4-62730473
FAX: 84-4-62730478

Email:
tapchi@inas.gov.vn
Website:
http://inas.gov.vn/tap-chi.html

Giấy phép xuất bản số: 138/GP-BTTTT; Bộ Văn Hóa - Thông tin cấp ngày 22/4/2013.

ISSN: 2354 – 077X

MỤC LỤC

CHÍNH TRỊ - AN NINH:

Những điều kiện thuận lợi đưa quan hệ hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc trở thành trọng tâm của hợp tác Hàn Quốc – Mê Kông

Nguyễn Thị Thắm

Vị trí của Việt Nam trong chính sách hướng vào Châu Á của Đài Loan

Trần Hoàng Nhung

Trần Xuân Hiệp

Vấn đề tham nhũng ở Nhật Bản từ đầu thế kỷ XXI đến nay

Hoàng Minh Lợi

KINH TẾ - XÃ HỘI:

Nguyên nhân và tác động của tình trạng giảm thiểu trẻ em tại Nhật Bản

Hashimoto Kazutaka

Tình hình vốn xã hội ở Nhật Bản hiện nay

Ngô Hương Lan

Hệ thống tiết kiệm bưu điện Nhật Bản: quá trình hình thành, phát triển và tư nhân hóa

Vũ Thị Phương Hoa

 

VĂN HÓA - LỊCH SỬ:

Quy hoạch, xây dựng hệ thống không gian xanh đô thị ở thành phố Thượng Hải từ 1978 đến nay

Trương Phan Thanh Thủy

Biểu hiện và giải pháp khắc phục tình trạng du khách ứng xử không văn minh trong hoạt động du lịch của Trung Quốc - một số gợi mở đối với Việt Nam

Trần Thị Thủy

Nguyễn Thị Thu Phương

ĐIỂM SÁCH:

Xây dựng xã hội phát triển bền vững: Hợp tác Việt Nam – Nhật Bản

 

Tóm tắt các bài viết bằng tiếng Anh