Nghiên cứu
ĐÔNG BẮC Á
Số: 6 (208)
Tháng: 6-2018
TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ
Vietnam Review of Northeast Asian Studies

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

PGS. TS. PHẠM HỒNG THÁI

Thư ký hội đồng

THS. VŨ THỊ MAI

Ủy viên Hội đồng

TS. LÝ XUÂN CHUNG
PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG
TS. TRẦN QUANG MINH
PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI
TS. ĐẶNG XUÂN THANH
GS.TS NGUYỄN XUÂN THẮNG
GS.TS NGUYỄN QUANG THUẤN

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP VÀ TRỊ SỰ

THS. VŨ THỊ MAI

TÒA SOẠN

PHÒNG 1207 - TẦNG 12, TÒA NHÀ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM, SỐ 1 LIỄU GIAI, HÀ NỘI

ĐT: 84-4-62730751
hoặc 84-4-62730473
FAX: 84-4-62730478

Email:
tapchi@inas.gov.vn
Website:
http://inas.gov.vn/tap-chi.html

Giấy phép xuất bản số: 138/GP-BTTTT; Bộ Văn Hóa - Thông tin cấp ngày 22/4/2013.

ISSN: 2354 – 077X

MỤC LỤC

CHÍNH TRỊ - AN NINH:

Nhận định về ảnh hưởng của Trung Quốc đối với CHDCND Triều Tiên và quan hệ Trung – Triều những năm gần đây

Hoàng Minh Hằng

Nhìn lại quan hệ Việt Nam – Trung Quốc năm 2017

Nguyễn Thị Phương Hoa

Đặng Thị Thúy Hà

Nguyễn Mạnh Cường

Về chiến dịch chống tham nhũng của Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình

Nguyễn Thị Thanh Hải

 

KINH TẾ - XÃ HỘI:

Phát huy giá trị văn hóa nông thôn Việt Nam từ bài học Saemaul Undong của Hàn Quốc: khi văn hóa trở thành sức mạnh vật chất

Ngô Thị Phương Lan

Kinh nghiệm của Nhật Bản và Trung Quốc trong quản lý hoạt động khai thác hải sản và một số hàm ý chính sách cho Việt Nam

Hoàng Hồng Hiệp

Vũ Thái Hạnh

VĂN HÓA - LỊCH SỬ:

Văn  hóa ẩm thực truyền thống theo mùa ở vùng Kanto Nhật Bản

Hoàng Minh Lợi

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Hoạt động thương mại của Bồ Đào Nha với Nhật Bản và Việt Nam cuối thế kỷ XVI đầu thế kỷ XVII

Trần Thị Tâm

Cao Nguyễn Khánh Huyền

Cội nguồn tư tưởng văn học Kim You-jeong

Nguyễn Lệ Thu

THÔNG TIN – TƯ LIỆU:

Chương trình tìm hiểu đất nước và con người Hàn Quốc dành cho những người làm công tác giáo dục tại Việt Nam lần thứ 15

OECD dự đoán kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 3% trong năm nay và năm sau

Hàn Quốc lần đầu tiên có tỷ lệ nữ công chức, viên chức chính phủ vượt quá 50%

 

Tóm tắt các bài viết bằng tiếng Anh