Nghiên cứu
ĐÔNG BẮC Á
Số: 5 (207)
Tháng: 5-2018
TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ
Vietnam Review of Northeast Asian Studies

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

PGS. TS. PHẠM HỒNG THÁI

Thư ký hội đồng

THS. VŨ THỊ MAI

Ủy viên Hội đồng

TS. LÝ XUÂN CHUNG
PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG
TS. TRẦN QUANG MINH
PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI
TS. ĐẶNG XUÂN THANH
GS.TS NGUYỄN XUÂN THẮNG
GS.TS NGUYỄN QUANG THUẤN

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP VÀ TRỊ SỰ

THS. VŨ THỊ MAI

TÒA SOẠN

PHÒNG 1207 - TẦNG 12, TÒA NHÀ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM, SỐ 1 LIỄU GIAI, HÀ NỘI

ĐT: 84-4-62730751
hoặc 84-4-62730473
FAX: 84-4-62730478

Email:
tapchi@inas.gov.vn
Website:
http://inas.gov.vn/tap-chi.html

Giấy phép xuất bản số: 138/GP-BTTTT; Bộ Văn Hóa - Thông tin cấp ngày 22/4/2013.

ISSN: 2354 – 077X

MỤC LỤC

CHÍNH TRỊ - AN NINH:

Nhận diện đường lối phát triển văn hóa của Trung Quốc qua báo cáo chính trị Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc

Chử Bích Thu

Gia tăng chi tiêu quân sự của Trung Quốc và chiến lược an ninh của Nhật Bản từ 2010 đến nay

Trần Thùy Dương

 

KINH TẾ - XÃ HỘI:

Quan hệ thương mại Việt – Trung năm 2017-2018

Nguyễn Xuân Cường

Phùng Thị Vân Kiều

Vai trò của Nhật Bản đối với CPTPP

Đỗ Thị Ánh

Kinh tế Nhật Bản năm 2017: một số đặc điểm nổi bật, triển vọng và tác động đối với Việt Nam

Trần Ngọc Nhật

 

VĂN HÓA - LỊCH SỬ:

Tình hình nghiên cứu về Đông Kinh nghĩa thục của Việt Nam tại Nhật Bản từ giữa thế kỷ XX đến năm 2017

Đào Thu Vân

Một thử nghiệm nghiên cứu đối chiếu văn hóa giao tiếp Nhật Bản - Việt Nam qua khảo sát các hành vi ngôn ngữ “chào”, “khen”, “từ chối”

Ngô Hương Lan

Tín ngưỡng thờ cúng động thực vật của người Nhật và một vài liên hệ đến Việt Nam

Lưu Thị Thu Thủy

THÔNG TIN – TƯ LIỆU:

Số trẻ sơ sinh trong quý 1 năm 2018 của Hàn Quốc thấp kỷ lục

ĐIỂM SÁCH:

Nghiên cứu Đông Bắc Á năm 2016 tập 2: Văn hóa - Xã hội - Môi trường

Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản)

 

Tóm tắt các bài viết bằng tiếng Anh