Nghiên cứu
ĐÔNG BẮC Á
Số: 4 (206)
Tháng: 4-2018
TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ
Vietnam Review of Northeast Asian Studies

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

PGS. TS. PHẠM HỒNG THÁI

Thư ký hội đồng

THS. VŨ THỊ MAI

Ủy viên Hội đồng

TS. LÝ XUÂN CHUNG
PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG
TS. TRẦN QUANG MINH
PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI
TS. ĐẶNG XUÂN THANH
GS.TS NGUYỄN XUÂN THẮNG
GS.TS NGUYỄN QUANG THUẤN

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP VÀ TRỊ SỰ

THS. VŨ THỊ MAI

TÒA SOẠN

PHÒNG 1207 - TẦNG 12, TÒA NHÀ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM, SỐ 1 LIỄU GIAI, HÀ NỘI

ĐT: 84-4-62730751
hoặc 84-4-62730473
FAX: 84-4-62730478

Email:
tapchi@inas.gov.vn
Website:
http://inas.gov.vn/tap-chi.html

Giấy phép xuất bản số: 138/GP-BTTTT; Bộ Văn Hóa - Thông tin cấp ngày 22/4/2013.

ISSN: 2354 – 077X

MỤC LỤC

CHÍNH TRỊ - AN NINH:

Trung Quốc trong tương tác quyền lực trên biển ở khu vực Đông Á: một cái nhìn lịch sử

Dương Văn Huy

 

KINH TẾ - XÃ HỘI:

Công nghiệp hỗ trợ của Nhật Bản trong những thập kỷ gần đây

Bùi Đông Hưng

Chính sách vay vốn đầu tư nước ngoài của Hàn Quốc dưới thời Tổng thống Park Chung Hee (1961-1979)

Nguyễn Ngọc Mai

Kinh nghiệm phát triển một số cảng hàng không quốc tế ở Nhật Bản và những hàm ý cho Việt Nam

Nguyễn Tiến Đức

VĂN HÓA - LỊCH SỬ:

Một thử nghiệm nghiên cứu đối chiếu văn hóa giao tiếp Nhật Bản - Việt Nam qua khảo sát các hành vi ngôn ngữ “chào”, “khen”, “từ chối”

Ngô Hương Lan

Phương pháp học tập trong tác phẩm “Khuyến học” của Fukuzawa Yukichi và ý nghĩa đương thời của nó

Dương Thị Nhẫn

Đỗ Duy Tú

Hoạt động của Duy Tân hội và sự tiếp xúc giữa Phan Bội Châu với chí sĩ yêu nước Trung Quốc trên đất Nhật

Đinh Tiến Hiếu

Nguyễn Thu Hồng

Sức mạnh cung tên của chiến binh Mông Cổ thế kỷ XIII

Bùi Thị Ánh Vân

 

THÔNG TIN – TƯ LIỆU:

Tỷ lệ thất nghiệp tháng 3 của Hàn Quốc đạt mức cao nhất trong vòng 17 năm

 

ĐIỂM SÁCH:

Giới thiệu sách mới “Xin chào Việt Nam” của nhà Việt Nam học Bae Yangsoo

 

Tóm tắt các bài viết bằng tiếng Anh