Nghiên cứu
ĐÔNG BẮC Á
Số: 3 (205)
Tháng: 3-2018
TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ
Vietnam Review of Northeast Asian Studies

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

PGS. TS. PHẠM HỒNG THÁI

Thư ký hội đồng

THS. VŨ THỊ MAI

Ủy viên Hội đồng

TS. LÝ XUÂN CHUNG
PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG
TS. TRẦN QUANG MINH
PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI
TS. ĐẶNG XUÂN THANH
GS.TS NGUYỄN XUÂN THẮNG
GS.TS NGUYỄN QUANG THUẤN

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP VÀ TRỊ SỰ

THS. VŨ THỊ MAI

TÒA SOẠN

PHÒNG 1207 - TẦNG 12, TÒA NHÀ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM, SỐ 1 LIỄU GIAI, HÀ NỘI

ĐT: 84-4-62730751
hoặc 84-4-62730473
FAX: 84-4-62730478

Email:
tapchi@inas.gov.vn
Website:
http://inas.gov.vn/tap-chi.html

Giấy phép xuất bản số: 138/GP-BTTTT; Bộ Văn Hóa - Thông tin cấp ngày 22/4/2013.

ISSN: 2354 – 077X

MỤC LỤC

CHÍNH TRỊ - AN NINH:

Tình hình tranh chấp đảo Dokdo/Takeshima giữa Hàn Quốc và Nhật Bản từ năm 1996 đến năm 2013

Cao Nguyễn Khánh Huyền

Vài nét về chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở của Nhật Bản trong giai đoạn mới

Nguyễn Thúy Hằng

Đỗ Mai Lan

KINH TẾ - XÃ HỘI:

Năng suất nhân tố tổng hợp và tăng trưởng kinh tế Nhật Bản giai đoạn 1960-1990: khảo sát và những nhận định chủ yếu

Dương Minh Tuấn

Các vấn đề về tang lễ hiện đại hóa: so sánh đối chiếu Việt Nam và Nhật Bản

Shimane Katsumi

Thực trạng và những nhân tố tác động đến ly hôn ở Nhật Bản

Phan Cao Nhật Anh

Vũ Mạnh Lợi

VĂN HÓA - LỊCH SỬ:

Lối sống “lệch chuẩn của giới trẻ Nhật Bản từ cách nhìn về NEET

Nguyễn Thị Hồng Vân

Bối cảnh chính trị và cách mạng Đông Á trong quan điểm của chí sĩ yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX

Nguyễn Mạnh Dũng

THÔNG TIN – TƯ LIỆU:

Chính phủ Nhật Bản gửi thông điệp mong muốn hội đàm với lãnh đạo Triều Tiên

Nhật Bản ghi nhận thặng dư thương mại trong tháng 2

Thực trạng quyền con người ở CHDCND Triều Tiên qua quyền của phụ nữ

 

ĐIỂM SÁCH:

Cải cách Abenomics ở Nhật Bản

Nghiên cứu Đông Bắc Á năm 2016 - Tập 1: chính trị - an ninh - kinh tế

 

Tóm tắt các bài viết bằng tiếng Anh