Nghiên cứu
ĐÔNG BẮC Á
Số: 2 (204)
Tháng: 2-2018
TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ
Vietnam Review of Northeast Asian Studies

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

PGS. TS. PHẠM HỒNG THÁI

Thư ký hội đồng

THS. VŨ THỊ MAI

Ủy viên Hội đồng

TS. LÝ XUÂN CHUNG
PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG
TS. TRẦN QUANG MINH
PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI
TS. ĐẶNG XUÂN THANH
GS.TS NGUYỄN XUÂN THẮNG
GS.TS NGUYỄN QUANG THUẤN

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP VÀ TRỊ SỰ

THS. VŨ THỊ MAI

TÒA SOẠN

PHÒNG 1207 - TẦNG 12, TÒA NHÀ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM, SỐ 1 LIỄU GIAI, HÀ NỘI

ĐT: 84-4-62730751
hoặc 84-4-62730473
FAX: 84-4-62730478

Email:
tapchi@inas.gov.vn
Website:
http://inas.gov.vn/tap-chi.html

Giấy phép xuất bản số: 138/GP-BTTTT; Bộ Văn Hóa - Thông tin cấp ngày 22/4/2013.

ISSN: 2354 – 077X

MỤC LỤC

CHUYÊN SAN NGHIÊN CỨU HÀN QUỐC

 

Nghiên cứu giảng dạy văn học Hàn Quốc ở Việt Nam với tư cách một ngành nghiên cứu Hàn Quốc học tại khu vực Đông Á

Yoon Yeo Tak

Chuyển đổi nhận thức không gian với phương pháp luận nghiên cứu Hàn Quốc học

Yoon Han Yeol

Cảm nhận của người lính Hàn về chiến tranh ở Việt Nam qua một số truyện ngắn của Hwang Seok Yeong

Nguyễn Thị Hiền

Giá trị biểu trưng của tục ngữ tiếng Hàn có yếu tố chỉ con gà

Hoàng Thị Yến

Kính ngữ tiếng Hàn trong giao tiếp xã hội (có đối chiếu với tiếng Việt)

Phạm Thị Ngọc

Thơ Kisaeng từ hướng tiếp cận nữ quyền

Vũ Thị Thanh Tâm

Phát huy hiệu quả nguồn lực tài chính phục vụ phát triển của Singapore và Hàn Quốc giai đoạn 1961-1979

Nguyễn Thị Thu Hường

Tóm tắt các bài viết bằng tiếng Anh