Nghiên cứu
ĐÔNG BẮC Á
Số: 1 (203)
Tháng: 1-2018
TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ
Vietnam Review of Northeast Asian Studies

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

PGS. TS. PHẠM HỒNG THÁI

Thư ký hội đồng

THS. VŨ THỊ MAI

Ủy viên Hội đồng

TS. LÝ XUÂN CHUNG
PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG
TS. TRẦN QUANG MINH
PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI
TS. ĐẶNG XUÂN THANH
GS.TS NGUYỄN XUÂN THẮNG
GS.TS NGUYỄN QUANG THUẤN

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP VÀ TRỊ SỰ

THS. VŨ THỊ MAI

TÒA SOẠN

PHÒNG 1207 - TẦNG 12, TÒA NHÀ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM, SỐ 1 LIỄU GIAI, HÀ NỘI

ĐT: 84-4-62730751
hoặc 84-4-62730473
FAX: 84-4-62730478

Email:
tapchi@inas.gov.vn
Website:
http://inas.gov.vn/tap-chi.html

Giấy phép xuất bản số: 138/GP-BTTTT; Bộ Văn Hóa - Thông tin cấp ngày 22/4/2013.

ISSN: 2354 – 077X

MỤC LỤC

CHÍNH TRỊ - AN NINH:

Cục diện chính trị - an ninh Đông Bắc Á năm 2017: một số đặc điểm nổi bật

Trần Quang Minh

Bầu cử hạ viện Nhật Bản tháng 10 năm 2017

Phan Cao Nhật Anh

Quan hệ Trung Quốc – Nhật Bản (2012 – 2017): Đặc điểm và xu hướng

Nguyễn Hằng

Trần Mai

KINH TẾ - XÃ HỘI:

Chính sách thu hút chất xám kiều dân để phát triển khoa học và công nghệ của Hàn Quốc trong giai đoạn 1980-1996

Phạm Tuấn Anh

Phạm Mạnh Hùng

Phát triển thương mại biên giới của Trung Quốc

Nguyễn Cẩm Nhung

Phạm Xuân Lộc

VĂN HÓA - LỊCH SỬ:

Tinh thần Thiền tông trong vẻ đẹp thơ Haiku Nhật Bản

Phạm Thị Thu Loan

Anime - một loại hình văn hóa đại chúng tiêu biểu của Nhật Bản thời kỳ hiện đại

Hạ Thị Lan Phi

Chính sách đối ngoại của Triều Minh và những thay đổi trong quan hệ với các nước Đông Á cuối thế kỷ XIV – đầu thế kỷ XX

Nguyễn Nhật Linh

 

THÔNG TIN - TƯ LIỆU:

Hội nghị tổng kết công tác tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á năm 2017 và phương hướng công tác năm 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tóm tắt các bài viết bằng tiếng Anh