Trang chủ

Hoạt động khoa học

10T072020

Tọa đàm khoa học “Chính sách ứng phó với vấn đề mức sinh thấp ở Hàn Quốc”

Nằm trong chương trình sinh hoạt khoa học định kỳ, ngày 10/7/2020, tại Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, cử nhân Lê Hồng Hạnh, cán bộ phòng Quản lý khoa học, Thư viện và Hợp tác quốc tế đã trình bày một số kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2020 với nhan đề “Chính sách ứng phó với vấn đề mức sinh thấp ở Hàn Quốc”.

Hoạt động khoa học

08T072020

Tọa đàm khoa học “Xã hội Nhật Bản giai đoạn từ 1990 đến nay nhìn từ vấn đề dân số và gia đình”

Ngày 7/7/2020, tại Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, TS. Ngô Hương Lan, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản đã trình bày một số kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2020 với nhan đề “Xã hội Nhật Bản giai đoạn từ 1990 đến nay nhìn từ vấn đề dân số và gia đình”.

Hoạt động khoa học

04T072020

Tọa đàm khoa học “Phụ nữ tham chính ở Nhật Bản và liên hệ với Việt Nam”

Đó là nhan đề báo cáo khoa học của ThS. Vũ Thị Phương Hoa trình bày tại buổi sinh hoạt khoa học ngày 3/7/2020 tại Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á. Báo cáo được thực hiện trên cơ sở một số kết quả của đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2020 do ThS Vũ Thị Phương Hoa làm chủ nhiệm.

Hoạt động khoa học

01T072020

Tọa đàm khoa học “Phát triển năng lượng mặt trời ở Nhật Bản: Kinh nghiệm và gợi ý cho Việt Nam”

Ngày 30/6/2020, tại Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, ThS Trần Ngọc Nhật, cán bộ Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản đã trình bày một số kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2020 với nhan đề “Phát triển năng lượng mặt trời ở Nhật Bản: Kinh nghiệm và gợi ý cho Việt Nam”.

Hoạt động khoa học

01T072020

Tọa đàm khoa học “Giáo phái Aum Shinri Kyo ở Nhật Bản”

Nằm trong chương trình sinh hoạt khoa học định kỳ, ngày 26/6/2020, tại Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, ThS. Nguyễn Ngọc Phương Trang, cán bộ Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản đã trình bày một số kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2020 với nhan đề “Giáo phái Aum Shinri Kyo ở Nhật Bản”.

Hoạt động khoa học

01T072020

Tọa đàm khoa học “Quan hệ chính trị - an ninh Trung – Nhật trong bối cảnh mới”

Nằm trong chương trình sinh hoạt khoa học định kỳ, ngày 23/6/2020, tại Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, ThS. Phan Thị Diễm Huyền, cán bộ phòng Nghiên cứu Chính trị -  An ninh đã trình bày một số kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2020 với nhan đề “Quan hệ chính trị - an ninh Trung – Nhật trong bối cảnh mới”.

Hoạt động khoa học

01T072020

Tọa đàm khoa học “Vai trò của IoT trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Nhật Bản hiện nay

Đó là nhan đề báo cáo khoa học do ThS Bùi Đông Hưng, cán bộ phòng Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển bền vững, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á trình bày tại Viện ngày 19/6/2020. Báo cáo được thực hiện dựa trên một số kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2020 cùng tên do ThS. Bùi Đông Hưng làm chủ nhiệm.

Hoạt động khoa học

01T072020

Tọa đàm khoa học “Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế của Đài Loan trong thời đại 4.0”

Nằm trong chương trình sinh hoạt khoa học định kỳ, ngày 16/6/2020, tại Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, TS. Phí Hồng Minh, cán bộ phòng Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển bền vững  đã trình bày một số kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2020 với nhan đề “Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế của
Đài Loan trong thời đại 4.0”.

Hoạt động khoa học

01T072020

Tọa đàm khoa học “Liên kết kinh tế Đông Á: Thực trạng và vấn đề đặt ra hiện nay”

gày 12/6/2020, tại Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, TS Đỗ Thị Ánh, cán bộ Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản đã trình bày một số kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2020 với nhan đề “Liên kết kinh tế Đông Á: Thực trạng và vấn đề đặt ra hiện nay”.

Hoạt động khoa học

01T072020

Tọa đàm khoa học “Chính sách hướng Nam mới của Đài Loan”

Ngày 10/6/2020, tại Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, ThS. Trương Phan Thanh Thủy, cán bộ Trung tâm Nghiên cứu Mông Cổ và các vùng lãnh thổ Đông Bắc Á đã trình bày một số kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2020 với nhan đề “Chính sách hướng Nam mới của Đài Loan”.