Trang chủ

Hoạt động khoa học

01T092020

Tọa đàm khoa học dành cho nhà nghiên cứu Hàn Quốc tại Việt Nam kỳ tháng 8 năm 2020: “Một số vấn đề về Chính phủ điện tử ở Hàn Quốc”

Trong khuôn khổ chuỗi “Tọa đàm khoa học dành cho nhà nghiên cứu Hàn Quốc tại Việt Nam”, tiếp nối thành công của buổi tọa đàm đầu tiên vào tháng 7, tọa đàm “Một số vấn đề về Chính phủ điện tử ở Hàn Quốc” được tổ chức tại Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á vào ngày 25/08/2020.

Hoạt động khoa học

04T082020

Tọa đàm khoa học dành cho nhà nghiên cứu Hàn Quốc tại Việt Nam kỳ tháng 7 năm 2020: “Không gian xã hội của cộng đồng người Hàn Quốc ở Hà Nội”

Nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và phát triển đội ngũ nghiên cứu về Hàn Quốc tại Việt Nam, ngày 30/7/2020, tại Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, tọa đàm khoa học đầu tiên trong năm 2020 dành cho nhà nghiên cứu Hàn Quốc tại Việt Nam đã được tổ chức. Đây là chương trình do TS. Nguyễn Thị Thắm, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Hàn Quốc, Triều Tiên làm chủ nhiệm, với sự tài trợ của Quỹ Korea Foundation.

Hoạt động khoa học

29T072020

Tọa đàm khoa học: “Nghiên cứu so sánh chính sách công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu của Nhật Bản và Hàn Quốc giai đoạn tăng trưởng cao”

Theo chương trình sinh hoạt khoa học định kỳ, ngày 24/7/2020, tại Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, ThS. Nguyễn Ngọc Mai, nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu Hàn Quốc, Triều Tiên đã trình bày một số kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2020 với nhan đề “Nghiên cứu so sánh chính sách công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu của Nhật Bản và Hàn Quốc giai đoạn tăng trưởng cao”.

Hoạt động khoa học

15T072020

Tọa đàm khoa học “Vai trò của hiến pháp trong việc đảm bảo quyền con người, quyền công dân: Khảo sát qua trường hợp ở Nhật Bản”

Ngày 14/07/2020, tại Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, ThS. Nguyễn Ngọc Nghiệp, Phòng Nghiên cứu Chính trị và An ninh đã trình bày báo cáo khoa học với chủ đề: “Vai trò của Hiến pháp trong việc đảm bảo quyền con người, quyền công dân: khảo sát qua trường hợp ở Nhật Bản”.

Hoạt động khoa học

10T072020

Tọa đàm khoa học “Chính sách ứng phó với vấn đề mức sinh thấp ở Hàn Quốc”

Nằm trong chương trình sinh hoạt khoa học định kỳ, ngày 10/7/2020, tại Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, cử nhân Lê Hồng Hạnh, cán bộ phòng Quản lý khoa học, Thư viện và Hợp tác quốc tế đã trình bày một số kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2020 với nhan đề “Chính sách ứng phó với vấn đề mức sinh thấp ở Hàn Quốc”.

Hoạt động khoa học

08T072020

Tọa đàm khoa học “Xã hội Nhật Bản giai đoạn từ 1990 đến nay nhìn từ vấn đề dân số và gia đình”

Ngày 7/7/2020, tại Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, TS. Ngô Hương Lan, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản đã trình bày một số kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2020 với nhan đề “Xã hội Nhật Bản giai đoạn từ 1990 đến nay nhìn từ vấn đề dân số và gia đình”.

Hoạt động khoa học

04T072020

Tọa đàm khoa học “Phụ nữ tham chính ở Nhật Bản và liên hệ với Việt Nam”

Đó là nhan đề báo cáo khoa học của ThS. Vũ Thị Phương Hoa trình bày tại buổi sinh hoạt khoa học ngày 3/7/2020 tại Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á. Báo cáo được thực hiện trên cơ sở một số kết quả của đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2020 do ThS Vũ Thị Phương Hoa làm chủ nhiệm.

Hoạt động khoa học

01T072020

Tọa đàm khoa học “Phát triển năng lượng mặt trời ở Nhật Bản: Kinh nghiệm và gợi ý cho Việt Nam”

Ngày 30/6/2020, tại Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, ThS Trần Ngọc Nhật, cán bộ Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản đã trình bày một số kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2020 với nhan đề “Phát triển năng lượng mặt trời ở Nhật Bản: Kinh nghiệm và gợi ý cho Việt Nam”.

Hoạt động khoa học

01T072020

Tọa đàm khoa học “Giáo phái Aum Shinri Kyo ở Nhật Bản”

Nằm trong chương trình sinh hoạt khoa học định kỳ, ngày 26/6/2020, tại Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, ThS. Nguyễn Ngọc Phương Trang, cán bộ Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản đã trình bày một số kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2020 với nhan đề “Giáo phái Aum Shinri Kyo ở Nhật Bản”.

Hoạt động khoa học

01T072020

Tọa đàm khoa học “Quan hệ chính trị - an ninh Trung – Nhật trong bối cảnh mới”

Nằm trong chương trình sinh hoạt khoa học định kỳ, ngày 23/6/2020, tại Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, ThS. Phan Thị Diễm Huyền, cán bộ phòng Nghiên cứu Chính trị -  An ninh đã trình bày một số kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2020 với nhan đề “Quan hệ chính trị - an ninh Trung – Nhật trong bối cảnh mới”.