Trang chủ

Tin tức - Sự kiện, Hoạt động khoa học

08T122020

Hội thảo khoa học: “Vấn đề người lao động Việt Nam tại Nhật Bản – Xem xét tác động của đại dịch COVID-19 và xây dựng đối sách mới”

Ngày 2/12/2020, được sự cho phép của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, cùng với sự tài trợ của Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Vấn đề người lao động Việt Nam tại Nhật Bản – Xem xét tác động của đại dịch COVID-19 và xây dựng đối sách mới”.

Hoạt động khoa học

08T122020

Tọa đàm khoa học “Điều tra, nghiên cứu nội dung liên quan đến Hàn Quốc trong sách giáo khoa Việt Nam”

Ngày 26/11/2020, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học trong khuôn khổ dự án “Điều tra, nghiên cứu nội dung liên quan đến Hàn Quốc trong sách giáo khoa Việt Nam” do TS. Nguyễn Thị Thắm, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Hàn Quốc - Triều Tiên làm chủ nhiệm, với sự tài trợ của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam.

Hoạt động khoa học

26T112020

Hội thảo khoa học: “Chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc và vai trò của Việt Nam”

Ngày 24/11/2020, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc và vai trò của Việt Nam”.

Hoạt động khoa học

05T112020

Tọa đàm khoa học dành cho nhà nghiên cứu Hàn Quốc tại Việt Nam kỳ tháng 10 năm 2020: Diễn ngôn nữ quyền trong sáng tác của Shin Kyung -sook (trường hợp “Cô gái viết nỗi cô đơn” và “Hãy chăm sóc mẹ”)

Ngày 30/10/2020, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á đã tổ chức buổi tọa đàm thứ tư nằm trong khuôn khổ chuỗi “Tọa đàm khoa học dành cho nhà nghiên cứu Hàn Quốc tại Việt Nam” do TS. Nguyễn Thị Thắm, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Hàn Quốc - Triều Tiên làm chủ nhiệm, với sự tài trợ của Văn phòng Quỹ Korea Foundation tại Hà Nội.

Hoạt động khoa học

30T092020

Tọa đàm khoa học: “Quan hệ gia đình và xã hội ở Nhật Bản từ 1990 đến nay”

Ngày 25/9/2020, tại Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, CN. Nguyễn Thị Hồng Vân, cán bộ phòng Nghiên cứu Văn hóa -  Xã hội đã trình bày một số kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2020 với nhan đề “Quan hệ gia đình và xã hội ở Nhật Bản từ 1990 đến nay”.

Hoạt động khoa học

30T092020

Tọa đàm khoa học dành cho nhà nghiên cứu Hàn Quốc tại Việt Nam kỳ tháng 9 năm 2020: “Phát triển nguồn nhân lực quản lý tài nguyên, môi trường biển ở Hàn Quốc: thực trạng và bài học kinh nghiệm”

Ngày 24/09/2020, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á đã tổ chức buổi tọa đàm thứ ba nằm trong khuôn khổ chuỗi “Tọa đàm khoa học dành cho nhà nghiên cứu Hàn Quốc tại Việt Nam” do TS. Nguyễn Thị Thắm, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Hàn Quốc - Triều Tiên làm chủ nhiệm, với sự tài trợ của Văn phòng Quỹ Korea Foundation tại Hà Nội.

Hoạt động khoa học

30T092020

Tọa đàm khoa học: “Hệ giá trị quan Nhật Bản”

Ngày 22/9/2020, tại Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, TS. Hạ Thị Lan Phi, cán bộ phòng Nghiên cứu Văn hóa -  Xã hội đã trình bày một số kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2020 với nhan đề “Hệ giá trị quan Nhật Bản”.

Hoạt động khoa học

23T092020

Tọa đàm khoa học: “Đào tạo thợ thủ công truyền thống ở Nhật Bản từ 1945 đến nay”

Ngày 18/9/2020, tại Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh,  cán bộ phòng Nghiên cứu Văn hóa -  Xã hội đã trình bày một số kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2020 với nhan đề “Đào tạo thợ thủ công truyền thống ở Nhật Bản từ 1945 đến nay”.

Hoạt động khoa học

23T092020

Tọa đàm khoa học: “Quản lý thảm họa ở Nhật Bản: khảo sát trường hợp động đất Hanshin (1995) và động đất sóng thần Fukushima (2011)”

Ngày 15/9/2020, tại Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, ThS. Lương Hồng Hạnh, cán bộ Trung tâm Nghiên cứu Hàn Quốc, Triều Tiên đã trình bày một số kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2020 với nhan đề “Quản lý thảm họa ở Nhật Bản: khảo sát trường hợp động đất Hanshin (1995) và động đất sóng thần Fukushima (2011)”.

Hoạt động khoa học

23T092020

Tọa đàm khoa học: “Chính sách đảm bảo an ninh con người ở Nhật Bản hiện nay”

Ngày 11/9/2020, tại Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, ThS. Trần Thị Mỹ Hoa, cán bộ phòng Nghiên cứu Chính trị - An ninh đã trình bày một số kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2020 với nhan đề “Chính sách đảm bảo an ninh con người ở Nhật Bản hiện nay”.