Trang chủ

Hoạt động khoa học, Hội nghị - Hội thảo

05T122021

Tọa đàm khoa học "Tình hình kinh tế - chính trị Đài Loan năm 2021"

Ngày 01/12/2021, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á đã tổ chức Tọa đàm khoa học: “Tình hình kinh tế - chính trị Đài Loan 2021” do TS. Võ Hải Thanh, Trung tâm Nghiên cứu Mông Cổ và vùng lãnh thổ Đài Loan, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á trình bày. Tham dự tọa đàm có PGS.TS. Phạm Quý Long, Quyền Viện trưởng, TS. Trần Hoàng Long, Phó Viện trưởng cùng toàn thể cán bộ viên chức của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á.

Hoạt động khoa học, Hội nghị - Hội thảo

03T122021

Tọa đàm khoa học "Tình hình chính trị Nhật Bản năm 2021"

Sáng 26/11/2021, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á đã tổ chức Tọa đàm khoa học: “Tình hình chính trị Nhật Bản năm 2021” do TS. Đỗ Thị Ánh, cán bộ Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản trình bày. Tham dự cuộc tọa đàm này có PGS.TS. Phạm Quý Long, Quyền Viện trưởng; TS. Trần Hoàng Long, Phó Viện trưởng cùng toàn thể viên chức, cán bộ nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á.

Hoạt động khoa học, Hội nghị - Hội thảo

29T112021

Hội thảo khoa học “Phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn với chuỗi giá trị toàn cầu: Trường hợp Đài Loan”

Ngày 23/11/2021, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á đã tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn với chuỗi giá trị toàn cầu: Trường hợp Đài Loan” do Trung tâm Nghiên cứu Mông Cổ và vùng lãnh thổ Đài Loan tổ chức chủ trì. Tham dự tọa đàm có PGS.TS. Phạm Quý Long, Quyền Viện trưởng; PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng, Đại học Kinh tế Quốc dân; TS. Nguyễn Thị Phi Nga, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, ông Trương Nãi Giới, Bí thư thứ ba Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam cùng toàn thể cán bộ viên chức của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á.

Hoạt động khoa học, Hội nghị - Hội thảo

29T112021

Tọa đàm khoa học “Tình hình kinh tế - chính trị Mông Cổ 2021”

Ngày 22/11/2021, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á đã tổ chức Tọa đàm khoa học: “Tình hình kinh tế - chính trị Mông Cổ 2021” do ThS. Trương Phan Thanh Thủy, Trung tâm Nghiên cứu Mông Cổ và vùng lãnh thổ Đài Loan, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á trình bày. Tham dự tọa đàm có PGS.TS. Phạm Quý Long, Quyền Viện trưởng cùng toàn thể cán bộ viên chức của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á.

Tin tức - Sự kiện, Hoạt động khoa học, Đề tài cấp Viện

26T112021

Nghiệm thu hệ đề tài cấp Cơ sở năm 2021 của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

Từ ngày 10-12/11/2021, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á đã tiến hành nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện hệ đề tài khoa học cấp Cơ sở do các cán bộ trong Viện làm chủ nhiệm. Kết quả cả 17 đề tài đều bảo vệ thành công, trong đó có 02 đề tài được xếp loại xuất sắc của TS. Ngô Hương Lan và ThS. Vũ Thị Phương Hoa với nhiều đánh giá cao của Hội đồng về sự công phu, chuẩn mực, tính cấp thiết và có giá trị thực tiễn cao.

Hoạt động khoa học, Hội nghị - Hội thảo

22T112021

Tọa đàm khoa học “Tình hình kinh tế Nhật Bản năm 2021”

Ngày 19/11/2021, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á đã tổ chức Tọa đàm khoa học: “Tình hình kinh tế Nhật Bản năm 2021” do ThS. Trần Ngọc Nhật, cán bộ Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản trình bày. Tham dự tọa đàm có PGS.TS. Phạm Quý Long, Quyền Viện trưởng; TS. Trần Hoàng Long, Phó Viện trưởng cùng toàn thể cán bộ viên chức của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á.

Hoạt động khoa học, Hội nghị - Hội thảo

22T112021

Hội thảo khoa học “Hiện trạng lao động Việt Nam tại Nhật Bản trong trạng thái bình thường mới”

Ngày 17/11/2021, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Hiện trạng lao động Việt Nam tại Nhật Bản trong trạng thái bình thường mới” do Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản tổ chức chủ trì. Tham dự tọa đàm có PGS.TS. Phạm Quý Long, Quyền Viện trưởng; TS. Trần Hoàng Long, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á; TS. Phan Cao Nhật Anh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á cùng toàn thể cán bộ viên chức của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á.

Hoạt động khoa học, Hội nghị - Hội thảo

18T112021

Tọa đàm khoa học “Tình hình Hàn Quốc năm 2021”

Ngày 15/11/2021, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á đã tổ chức Tọa đàm khoa học: “Tình hình Hàn Quốc năm 2021” do TS. Tống Thùy Linh, Trung tâm Nghiên cứu Hàn Quốc – Triều Tiên, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á trình bày. Tham dự tọa đàm có PGS.TS. Phạm Quý Long, Quyền Viện trưởng; TS. Trần Hoàng Long, Phó Viện trưởng cùng toàn thể cán bộ viên chức của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á.

Hoạt động khoa học, Hội nghị - Hội thảo

29T102021

Tọa đàm khoa học: “Một vài phân tích so sánh mô hình ứng phó với Covid-19 của Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan”

Ngày 26/10/2021, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á đã tổ chức Tọa đàm khoa học: "Một vài phân tích so sánh mô hình ứng phó với Covid-19 của Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan" do TS. Phí Hồng Minh, đại diện Chi đoàn cơ sở Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á trình bày.

Tin tức - Sự kiện, Hoạt động khoa học

08T122020

Hội thảo khoa học: “Vấn đề người lao động Việt Nam tại Nhật Bản – Xem xét tác động của đại dịch COVID-19 và xây dựng đối sách mới”

Ngày 2/12/2020, được sự cho phép của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, cùng với sự tài trợ của Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Vấn đề người lao động Việt Nam tại Nhật Bản – Xem xét tác động của đại dịch COVID-19 và xây dựng đối sách mới”.