Trang chủ

Hoạt động khoa học, Hội nghị - Hội thảo

04T012023

Hội thảo khoa học: “Nhìn lại 30 năm hợp tác phát triển Việt Nam-Đài Loan*”

Ngày 29/12/2022, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á tổ chức hội thảo khoa học: “Nhìn lại 30 năm hợp tác phát triển Việt Nam-Đài Loan” do các cán bộ Trung tâm Nghiên cứu Mông Cổ và Vùng lãnh thổ Đài Loan trình bày. Chủ trì hội thảo là TS. Trần Hoàng Long, Phó Viện trưởng điều hành Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á cùng với sự tham gia của toàn thể cán bộ, viên chức Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á.

Hoạt động khoa học, Đề tài cấp Bộ, Hội nghị - Hội thảo

02T082022

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á tổ chức hội thảo thuộc các đề tài khoa học cấp Bộ 2021-2022 và 2022-2023

Trong tháng 7/2022, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á đã tổ chức các hội thảo khoa học đề tài cấp Bộ bao gồm: Hội thảo:  “Một số vấn đề lao động của Việt Nam tại Nhật Bản, Hàn Quốc và gợi ý giải pháp” thuộc đề tài cấp Bộ do TS. Phan Cao Nhật Anh làm chủ nhiệm. Hội thảo: “Đánh giá ảnh hưởng của Văn hóa đại chúng Nhật Bản, Hàn Quốc và gợi ý giải pháp” thuộc đề tài cấp Bộ do TS. Hạ Thị Lan Phi làm chủ nhiệm.

Hoạt động khoa học, Hội nghị - Hội thảo

30T062022

Tọa đàm về nghiên cứu Hàn Quốc dành cho các nhà giáo dục Việt Nam lần thứ 18

Được sự đồng ý của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và sự tài trợ của Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc (The Korea Foundation), từ ngày 21 đến 24/6/2022 tại thành phố Cần Thơ, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á đã tổ chức Tọa đàm về nghiên cứu Hàn Quốc dành cho các nhà giáo dục Việt Nam. Tham dự tọa đàm có hơn 80 cán bộ, giáo viênTHCS đến từ 5 tỉnh thuộc Tây Nam Bộ là Cần Thơ, Bến Tre, Hậu Giang, Vĩnh Long và Đồng Tháp.

Hoạt động khoa học, Hội nghị - Hội thảo

27T122021

Hội thảo khoa học “Chính sách hướng Bắc và hướng Nam mới của Hàn Quốc”

Ngày 20/12/2021, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á đã tổ chức Hội thảo khoa học “Chính sách hướng Bắc và hướng Nam mới" của Hàn Quốc”. Tham dự hội thảo, có PGS.TS. Phạm Quý Long, Quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á; TS. Trần Hoàng Long, Phó Viện trưởng; PGS.TS. Nguyễn Duy Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học xã hội cùng toàn thể cán bộ viên chức của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á.

Hoạt động khoa học, Hội nghị - Hội thảo

14T122021

Tọa đàm khoa học "Tình hình an ninh - chính trị khu vực Đông Bắc Á 2021: Những vấn đề nổi bật"

Ngày 10/12/2021, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á đã tổ chức Tọa đàm khoa học:“Tình hình an ninh-chính trị khu vực Đông Bắc Á năm 2021: Những vấn đề nổi bật” do PGS.TS.Phạm Hồng Thái, nghiên cứu viên cao cấp thuộc Trung tâm Nghiên cứu Những vấn đề chung của khu vực Đông Bắc Á trình bày. Tham dự tọa đàm có PGS.TS. Phạm Quý Long, Quyền Viện trưởng; cùng toàn thể cán bộ viên chức của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á.

Hoạt động khoa học, Hội nghị - Hội thảo

13T122021

Tọa đàm khoa học “Tình hình Triều Tiên năm 2021”

Vào ngày 08/12/2021, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á đã tổ chức Tọa đàm khoa học: “Tình hình Triều Tiên năm 2021” do TS. Nguyễn Thị Thắm và Th.S Trần Thị Mỹ Hoa, Trung tâm Nghiên cứu Hàn Quốc, Triều Tiên, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á cùng trình bày. Tham dự tọa đàm có PGS.TS. Phạm Quý Long, Quyền Viện trưởng; TS. Trần Hoàng Long, Phó Viện trưởng cùng toàn thể cán bộ viên chức của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á.

Hoạt động khoa học, Hội nghị - Hội thảo

07T122021

Tọa đàm khoa học: “Đánh giá tình hình an ninh phi truyền thống ở khu vực Đông Bắc Á 2021”

Ngày 06/12/2021, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á đã tổ chức Tọa đàm khoa học:“Đánh giá tình hình an ninh phi truyền thống ở khu vực Đông Bắc Á 2021” do TS. Hoàng Minh Lợi, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Những Vấn đề chung của Khu vực Đông Bắc Á trình bày. Tham dự tọa đàm có PGS.TS. Phạm Quý Long, Quyền Viện trưởng; cùng toàn thể cán bộ viên chức của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á.

Hoạt động khoa học, Hội nghị - Hội thảo

05T122021

Tọa đàm khoa học "Tình hình kinh tế - chính trị Đài Loan năm 2021"

Ngày 01/12/2021, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á đã tổ chức Tọa đàm khoa học: “Tình hình kinh tế - chính trị Đài Loan 2021” do TS. Võ Hải Thanh, Trung tâm Nghiên cứu Mông Cổ và vùng lãnh thổ Đài Loan, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á trình bày. Tham dự tọa đàm có PGS.TS. Phạm Quý Long, Quyền Viện trưởng, TS. Trần Hoàng Long, Phó Viện trưởng cùng toàn thể cán bộ viên chức của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á.

Hoạt động khoa học, Hội nghị - Hội thảo

03T122021

Tọa đàm khoa học "Tình hình chính trị Nhật Bản năm 2021"

Sáng 26/11/2021, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á đã tổ chức Tọa đàm khoa học: “Tình hình chính trị Nhật Bản năm 2021” do TS. Đỗ Thị Ánh, cán bộ Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản trình bày. Tham dự cuộc tọa đàm này có PGS.TS. Phạm Quý Long, Quyền Viện trưởng; TS. Trần Hoàng Long, Phó Viện trưởng cùng toàn thể viên chức, cán bộ nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á.

Hoạt động khoa học, Hội nghị - Hội thảo

29T112021

Hội thảo khoa học “Phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn với chuỗi giá trị toàn cầu: Trường hợp Đài Loan”

Ngày 23/11/2021, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á đã tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn với chuỗi giá trị toàn cầu: Trường hợp Đài Loan” do Trung tâm Nghiên cứu Mông Cổ và vùng lãnh thổ Đài Loan tổ chức chủ trì. Tham dự tọa đàm có PGS.TS. Phạm Quý Long, Quyền Viện trưởng; PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng, Đại học Kinh tế Quốc dân; TS. Nguyễn Thị Phi Nga, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, ông Trương Nãi Giới, Bí thư thứ ba Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam cùng toàn thể cán bộ viên chức của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á.

Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 Trang sau