Warning: fopen(C:\Domains\inas.gov.vn\httpdocs/engine/cache/system/cron.php): failed to open stream: Permission denied in C:\Domains\inas.gov.vn\httpdocs\engine\modules\functions.php on line 451 Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\Domains\inas.gov.vn\httpdocs\engine\modules\functions.php on line 452 Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\Domains\inas.gov.vn\httpdocs\engine\modules\functions.php on line 453 Giới thiệu sách - Trang 9 - Viện Nghiên Cứu Đông Bắc Á
Trang chủ

Giới thiệu sách

13T122017

ĐẢM BẢO AN NINH CON NGƯỜI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Tác giả: TS. Đặng Xuân Thanh, TS. Đào Thị Minh Hương đồng chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2016, 427 trang

Kí hiệu: Vt 519

Giới thiệu sách

13T122017

KIM TÍCH VẬT NGỮ TẬP

Dịch giả: Nguyễn Thị Oanh, Trần Thị Chung Toàn, Đào Phương Chi

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2016, 799 trang

Kí hiệu: Vt 518

Giới thiệu sách

17T112017

TÌNH HÌNH TRUNG QUỐC NĂM 2016 VÀ TRIỂN VỌNG NĂM 2017

Tác giả: Hoàng Thế Anh

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội, 2017, 299 trang

Ký hiệu: Vv 2843

Giới thiệu sách

17T112017

HỒI KÝ CỰU TỔNG THỐNG HÀN QUỐC LEE MYUNG BAK KHÔNG CÓ GÌ LÀ HUYỀN THOẠI

Tác giả: Lee Myung Bak

Nhà xuất bản: Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2017, 292 trang

Ký hiệu: Vv 2830

Giới thiệu sách

17T112017

CHUYỂN ĐỔI PHƯƠNG THỨC PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA TRUNG QUỐC SAU ĐẠI HỘI XVIII ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC

Tác giả: Hoàng Thế Anh (chủ biên)

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội, 2017, 335 trang

Ký hiệu: Vv 2836

Giới thiệu sách

17T112017

TỔNG QUAN VỀ LUẬT QUỐC TẾ VÀ CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tác giả: Nguyễn Thị Thuận

Nhà xuất bản: Lao động, 2016, 562 trang

Ký hiệu: Vt 515

Giới thiệu sách

17T112017

NHẬT BẢN ĐẾN VÀ YÊU

Tác giả: Dương Linh

Nhà xuất bản: Thế giới, 2016, 195 trang

Ký hiệu: Vv 2776

Giới thiệu sách

15T112017

QUAN HỆ TRUNG QUỐC – CHÂU PHI NHỮNG NĂM ĐẦU THẾ KỶ XXI

Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Xuân Bách đồng chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2017, 202 trang

Kí hiệu: Vv 2841

Giới thiệu sách

15T112017

NHẬT BẢN: GIAO THOA VĂN HÓA

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016, 276 trang

Kí hiệu: Vt 517

Giới thiệu sách

16T102017

SỰ ĐIỀU CHỈNH CHIẾN LƯỢC CỦA TRUNG QUỐC TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ: TÁC ĐỘNG VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH

Tác giả: TS. Tô Thị Ánh Dương

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2017, 231 trang

Kí hiệu: Vv2838