Warning: fopen(C:\Domains\inas.gov.vn\httpdocs/engine/cache/system/cron.php): failed to open stream: Permission denied in C:\Domains\inas.gov.vn\httpdocs\engine\modules\functions.php on line 451 Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\Domains\inas.gov.vn\httpdocs\engine\modules\functions.php on line 452 Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\Domains\inas.gov.vn\httpdocs\engine\modules\functions.php on line 453 Giới thiệu sách - Trang 8 - Viện Nghiên Cứu Đông Bắc Á
Trang chủ

Giới thiệu sách

21T122017

LỊCH SỬ HÀN QUỐC TRÊN BÀN ĂN: LỊCH SỬ VĂN HÓA ẨM THỰC HÀN QUỐC THẾ KỶ XX QUA CÁC MÓN ĂN

Tác giả: Youngha Joo

Dịch giả: Phạm Gia Tường

Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ, 2016, 533 trang

Kí hiệu: Vv2815

Giới thiệu sách

21T122017

LÝ THUYẾT QUÂN SỰ TRUNG HOA XƯA VÀ NAY

Tác giả: Chen-Ya Tien

Dịch giả: Nguyễn Duy Chính

Nhà xuất bản Văn hóa - Văn Nghệ, 2017, 426 trang

Kí hiệu: Vv 2847

Giới thiệu sách

13T122017

ĐỐI THOẠI VỚI BAN KI - MOON

Tác giả: Tom Plate

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Trẻ, 2016, 296 trang

Ký hiệu: Vv 2785

Giới thiệu sách

13T122017

HÔN NHÂN XUYÊN BIÊN GIỚI VỚI PHÁT TRIỂN XÃ HỘI

Tác giả: Đặng Thị Hoa

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội, 2016, 456 trang

Ký hiệu: Vt 524

Giới thiệu sách

13T122017

CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA VIỆT NAM

Tác giả: Đỗ Hoài Nam

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội, 2016, 288tr

Ký hiệu: Vt 526

Giới thiệu sách

13T122017

HIỆN ĐẠI HÓA LÀNG NGHỀ THEO CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG XANH - TRƯỜNG HỢP VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Tác giả: Nguyễn Xuân Dũng

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội, 2016, 331 trang

Ký hiệu: Vt530

Giới thiệu sách

13T122017

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CON NGƯỜI VIỆT NAM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA

Tác giả: Đào Thị Minh Hương (chủ biên)

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội, 2016, 331 trang

Ký hiệu: Vt528

Giới thiệu sách

13T122017

QUAN HỆ MỸ - TRUNG TRONG NỬA ĐẦU THẾ KỶ XXI MỐI QUAN HỆ NƯỚC LỚN KIỂU MỚI?

Tác giả: PGS. TS Nguyễn Vũ Tùng – T.S Đặng Cẩm Tú

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia sự thật, 2017, 358 trang

Ký hiệu: Vv 2809

Giới thiệu sách

13T122017

CHÍNH SÁCH CỦA TRUNG QUỐC Ở ĐÔNG NAM Á TỪ QUÁ KHỨ ĐẾN HIỆN TẠI

Tác giả: D.V Mosiakov

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia - Sự thật, 2016, 358 trang

Ký hiệu: Vv 2811

Giới thiệu sách

13T122017

QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ CỦA VIỆT NAM VỚI TRUNG QUỐC

Tác giả: PGS. TS. Trần Đình Thiên chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2016, 371 trang

Kí hiệu: Vt 522