Trang chủ

Giới thiệu sách

25T062018

TƯ BẢN THÂN HỮU TRUNG QUỐC

Tác giả: Minxin Pei

Dịch giả: Nguyễn Đình Huỳnh

Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2018, 390 trang

Kí hiệu: Vt 455

Giới thiệu sách

19T062018

ĐÀO TẠO QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO KIỂU NHẬT BẢN - VÒNG TUẦN HOÀN TÂM THẾ TỐT

Tác giả: Yumiko Kawanishi

Dịch giả: TS. Nguyễn Thị Bích Huệ

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, 2018, 274 trang

Kí hiệu: Vv 2878

Giới thiệu sách

19T062018

CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ CỦA TRUNG QUỐC TỪ SAU KHI GIA NHẬP WTO VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM

Tác giả: TS. Đặng Thị Phương Hoa chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2017, 307 trang

Kí hiệu: Vv 2877

Giới thiệu sách

19T062018

ĐIỀU CHỈNH CHIẾN LƯỢC VÀ PHƯƠNG THỨC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA TRUNG QUỐC VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG TỚI LIÊN MINH CHÂU ÂU

Tác giả: Nguyễn An Hà chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2017, 295 trang

Kí hiệu: Vv2869

Giới thiệu sách

19T062018

GIẤC MỘNG CHÂU Á CỦA TRUNG QUỐC: CÔNG CUỘC XÂY DỰNG ĐẾ CHẾ DỌC THEO CON ĐƯỜNG TƠ LỤA MỚI

Tác giả: Tom Miller

Dịch giả: Đoàn Duy

Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2018, 329 trang

Kí hiệu: Vt 545

Giới thiệu sách

19T062018

ĐIỀU CHỈNH CHIẾN LƯỢC CỦA TRUNG QUỐC VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG TỚI QUAN HỆ MỸ - TRUNG QUỐC

Tác giả: PGS. TS. Cù Chí Lợi chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2018, 394 trang

Kí hiệu: Vv2875

Giới thiệu sách

19T062018

TIẾP CẬN TÀI CHÍNH VI MÔ TẠI TRUNG QUỐC, BANGLADESH VÀ PHILIPPINES: BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

Tác giả: TS. Đặng Thu Thủy

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2017, 250 trang

Kí hiệu: Vv2876

Giới thiệu sách

19T062018

KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

Tác giả: Nguyễn Bình Giang chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2017, 234 trang

Kí hiệu: Vv 2870

Giới thiệu sách

19T062018

KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 2016-2017: THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN TRONG BỐI CẢNH CÓ NHIỀU THAY ĐỔI

Tác giả: GS. TS. Nguyễn Quang Thuấn chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2017, 351 trang

Kí hiệu: Vt543

Giới thiệu sách

14T062018

CẢI CÁCH THỂ CHẾ VĂN HÓA TRUNG QUỐC TỪ NĂM 1978 ĐẾN NAY

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Phương chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2017, 374 trang

Kí hiệu: Vv 2871