Warning: fopen(C:\Domains\inas.gov.vn\httpdocs/engine/cache/system/cron.php): failed to open stream: Permission denied in C:\Domains\inas.gov.vn\httpdocs\engine\modules\functions.php on line 451 Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\Domains\inas.gov.vn\httpdocs\engine\modules\functions.php on line 452 Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\Domains\inas.gov.vn\httpdocs\engine\modules\functions.php on line 453 Giới thiệu sách - Trang 3 - Viện Nghiên Cứu Đông Bắc Á
Trang chủ

Giới thiệu sách

14T122018

QUYỀN TÀI PHÁN CỦA QUỐC GIA TRÊN BIỂN: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Hồng Yến

Nhà xuất bản Công an nhân dân, 2018, 375 trang

Kí hiệu: Vv2897

Giới thiệu sách

11T122018

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CÔNG Ở MỘT SỐ NƯỚC CHÂU Á VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM

Tác giả: PGS. TS. Phạm Thái Quốc chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2018, 258 trang

Kí hiệu: Vv2893

Giới thiệu sách

11T122018

XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VÀO THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN: RÀO CẢN PHI THUẾ VÀ GIẢI PHÁP

Nhà xuất bản Công thương, 2017, 227 trang

Kí hiệu: Vv2898

Giới thiệu sách

11T122018

QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - TRUNG QUỐC TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP

Tác giả: TS. Trịnh Thị Thanh Thủy, TS. Nguyễn Anh Sơn đồng chủ biên

Nhà xuất bản Công thương, 2017, 243 trang

Kí hiệu: Vv 2895

Giới thiệu sách

11T122018

CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRONG QUAN HỆ THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI VIỆT NAM - TRUNG QUỐC

Tác giả: PGS. TS. Đàm Thanh Thế chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2017, 246 trang

Kí hiệu: Vv2890

Giới thiệu sách

11T122018

TRUNG QUỐC TRONG HỢP TÁC TIỂU VÙNG SÔNG MÊ KÔNG MỞ RỘNG: TÁC ĐỘNG VÀ ẢNH HƯỞNG

Tác giả: TS. Lê Văn Mỹ chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2016, 330 trang

Kí hiệu: Vv2894

Giới thiệu sách

02T102018

KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 2017-2018: TẠP LẬP NỀN TẢNG CHO TĂNG TRƯỞNG NHANH VÀ BỀN VỮNG

Tác giả: GS. TS. Nguyễn Quang Thuấn chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2018, 399 trang

Kí hiệu: Vt 549

Giới thiệu sách

06T072018

Giới thiệu sách

06T072018

BÀN VỀ VĂN MINH

Tác giả: Fukuzawa Yukichi

Dịch giả: Lê Huy Vũ Nam, Nguyễn Anh Phong

Nhà xuất bản Nhã Nam - NXB Thế giới, 2018, 443 trang

Kí hiệu: Vv2887

Giới thiệu sách

06T072018

QUAN HỆ NHẬT BẢN - TRUNG QUỐC TỪ NĂM 1949 ĐẾN NĂM 1991

Tác giả: TS. Trần Hoàng Long

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017, 238 trang

Kí hiệu: Vv 2888