Trang chủ

Giới thiệu sách

12T032012

TRUNG QUỐC NĂM 2006-2007

Tác giả: Đỗ Tiến Sâm

Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2007, 354tr.

Kí hiệu: Vv1752

Giới thiệu sách

12T032012

VAI TRÒ NGƯỜI HOA ĐÔNG NAM Á TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRUNG QUỐC (1978-2005)

Tác giả: Đỗ Ngọc Toàn

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2009, 359tr.

Kí hiệu: Vv1822

Giới thiệu sách

09T032012

TRUNG QUỐC SAU 5 NĂM GIA NHẬP WTO

Tác giả: PGS. TS. Đỗ Tiến Sâm

Nhà xuất bản Từ điển bách khoa, Hà Nội, 2009, 187 trang

Giới thiệu sách

09T032012

TRUNG QUỐC VỚI THAM VỌNG TRỞ THÀNH SIÊU CƯỜNG NHƯ THẾ NÀO?

Tác giả: Ted C. Fishman

Dịch giả: Ngọc Tiến

Nhà xuất bản Văn hoá Thông tin, Hà Nội 2007, 622 trang.

Giới thiệu sách

09T032012

THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - NHẬT BẢN TRONG TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN QUAN HỆ GIỮA HAI NƯỚC

Tác giả: Trần Anh Phương

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2009, 175tr.

Giới thiệu sách

09T032012

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA HÀN QUỐC (1961-1993) VÀ KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆT NAM

Tác giả: Hoàng Văn Hiển

Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2008, 364 trang

Giới thiệu sách

09T032012

MACARTHUR, HIROHITO CUỘC ĐỌ SỨC TAY ĐÔI GIỮA MỸ VÀ NHẬT

Tác giả: Robert Harvey, Biên dịch: Thế Anh

Nxb Văn hóa thời đại, Hà Nội, năm 2010, 527tr.

Giới thiệu sách

09T032012

CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN (AEC): NỘI DUNG VÀ LỘ TRÌNH

Tác giả: Nguyễn Hồng Sơn chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã  hội, Hà Nội 2009, 228 trang

Giới thiệu sách

08T032012

CẢI CÁCH XÃ HỘI TRUNG QUỐC VÀ NHỮNG SÁNG TẠO ĐỔI MỚI TRONG XÂY DỰNG ĐẢNG CƠ SỞ

Tác giả: Đổng Liên Tường

Dịch giả: Nguyễn Thanh Hà

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2010, 514tr.

Giới thiệu sách

08T032012

CẢI CÁCH KINH TẾ Ở ĐÔNG Á THỜI KỲ MƯỜI NĂM SAU KHỦNG HOẢNG 1997

Nguyễn Bình Giang chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2009, 198 trang