Trang chủ

Giới thiệu sách

24T042012

BÁN CẦU CHÂU Á MỚI - SỰ CHUYỂN GIAO TẤT YẾU QUYỀN LỰC TOÀN CẦU SANG PHƯƠNG ĐÔNG

Tác giả: Kishore Mahbubani

Dịch giả: Đức Tuệ, My Hoàng, Thu Mai, Lan My

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2010, 341tr.

Kí hiệu: Vv1898

Giới thiệu sách

24T042012

PHƯƠNG THỨC TOYOTA

Tác giả: Jeffrey K. Liker

Dịch giả: Trường Khanh, Sỹ Huy, Hắc Hải.

Nhà xuất bản Tri thức, Hà Nội 2007, 414 trang

Kí hiệu: Vv1616

Giới thiệu sách

24T042012

TRUNG QUỐC NHỮNG NĂM ĐẦU THẾ KỶ XXI

M.L. Titarenko và Đỗ Tiến Sâm chủ biên

Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa, Hà Nội, 2009, 763 trang

Kí hiệu: Vv1831

Giới thiệu sách

24T042012

VIỆT NAM TRONG THẾ GIỚI ĐÔNG Á MỘT CÁCH TIẾP CẬN LIÊN NGÀNH VÀ KHU VỰC HỌC

Tác giả: Nguyễn Văn Kim

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, 635 trang

Kí hiệu: Vt431

Giới thiệu sách

24T042012

QUAN HỆ MỸ - TRUNG HỢP TÁC VÀ CẠNH TRANH LUẬN GIẢI DƯỚI GÓC ĐỘ CÂN BẰNG QUYỀN LỰC

Tác giả: Nguyễn Thái Yên Hương

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, 303 trang

Kí hiệu: Vv2216

Giới thiệu sách

24T042012

VĂN HÓA TRUNG QUỐC

Tác giả: Sử Trọng Văn, Trần Kiều Sinh

Dịch giả: Ngô Thị Soa, hiệu đính và giới thiệu: Dương Ngọc Dũng

Nxb Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh, Tp HCM, 2011, 143tr. Kí hiệu: Vv2210

Giới thiệu sách

24T042012

QUỐC PHÒNG TRUNG QUỐC

Tác giả: Bành Quang Khiêm, Triệu Trí Ấn, La Vĩnh

Dịch giả: Trương Gia Quyền, Trương lệ Mai

Hiệu đính và giới thiệu: Dương Ngọc Dũng

Nxb Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh, Tp HCM, 2011,127tr. Kí hiệu: Vv2205

Giới thiệu sách

24T042012

PHÁP LUẬT TRUNG QUỐC

Tác giả: Phiên Quốc Bình, Mã Lợi Dân

Dịch giả: Trương Gia Quyền, Trương Lệ Mai

Hiệu đính và giới thiệu: Dương Ngọc Dũng

Nxb Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh, Tp HCM, 2011, 139tr. Kí hiệu: Vv2206

Giới thiệu sách

24T042012

NGOẠI GIAO TRUNG QUỐC

Tác giả: Trương Thanh Mẫn

Dịch giả: Nguyễn Thị Thu Hằng, hiệu đính và giới thiệu: Dương Ngọc Dũng

Nxb Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh, Tp HCM, 2011, 131tr. Kí hiệu: Vv2213

Giới thiệu sách

24T042012

MÔI TRƯỜNG TRUNG QUỐC

Tác giả: Lưu Quân Hội, Vương Giai

Dịch giả: Trương Gia Quyền, hiệu đính và giới thiệu: Dương Ngọc Dũng

Nxb Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh, Tp HCM, 2011, 131tr. Kí hiệu: Vv2208