Trang chủ

Giới thiệu sách

27T082012

RETIREMENT, WORK AND PENSIONS IN AGEING KOREA

Tác giả: Jae-jin Yang, Thomas R. Klassen

Nhà xuất bản Routledge, USA, 2011, 192 trang

Kí hiệu: Lv 834

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Giới thiệu sách

24T082012

TRUNG QUỐC CON RỒNG LỚN CHÂU Á

Tác giả: Daniel Burstein, Arne de Keijzer

Dịch giả: Minh Vi

Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội, 2008, 602 trang

Kí hiệu: Vv1710

Giới thiệu sách

24T082012

TRUNG QUỐC NĂM 2008-2009

Tác giả: Đỗ Tiến Sâm chủ biên

Nhà xuất bản Từ điển bách khoa, Hà Nội, 2009, 451 trang

Kí hiệu: Vv1786

Giới thiệu sách

13T082012

THE GOVERNMENT OF JAPAN

Tác giả: Ardath W. Burks

Nhà xuất bản Routledge, USA, 2011, 283 trang

Kí hiệu: Lv 820

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Giới thiệu sách

13T082012

KOREA CONFRONTS GLOBALIZATION

Tác giả: Chang Yun-shik, Hyun-Ho Seok, Donald L. Baker

Nhà xuất bản Routledge, USA, 2011, 278 trang

Kí hiệu: Lv 833

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Giới thiệu sách

07T082012

SOFT POWER IN JAPAN-CHINA RELATIONS

Tác giả: Utpal Vyas

Nhà xuất bản Routledge, USA, 2011, 202 trang

Kí hiệu: Lv 825

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Giới thiệu sách

07T082012

THE ORIGINS OF SOCIALIST THOUGHT IN JAPAN

Tác giả: John Crump

Nhà xuất bản Routledge, USA, 2011, 374 trang

Kí hiệu: Lv 809

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Giới thiệu sách

07T082012

JAPAN IN CRISIS

Tác giả: H. Vere Redman

Nhà xuất bản Routledge, USA, 2011, 223 trang

Kí hiệu: Lv 812

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Giới thiệu sách

07T082012

JAPAN’S FOREIGN POLICIES

Tác giả: A. M. Pooley

Nhà xuất bản Routledge, USA, 2011, 202 trang

Kí hiệu: Lv 816

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Giới thiệu sách

19T072012

NƯỚC ĐẠI NAM ĐỐI DIỆN VỚI PHÁP VÀ TRUNG HOA 1847-1885

Tác giả: Yoshiharu Tsuboi

Dịch giả: Nguyễn Đình Đầu, Bùi Trân Phượng, Tăng Văn Hỷ

Nhà xuất bản Tri thức, Nxb Nhã Nam, Hà Nội, 2011, 417tr.

Kí hiệu: Vv2428