Trang chủ

Giới thiệu sách

22T012013

KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI NĂM 2011 VÀ TRIỂN VỌNG NĂM 2012

Tác giả: PGS. TS. Hoàng Thị Thanh Nhàn chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2012, 342 trang

Kí hiệu: Vv 2443

Giới thiệu sách

22T012013

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI TRUNG QUỐC

Tác giả: Đặng Quang Huy

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2012, 370  trang

Kí hiệu: Vv 2439

Giới thiệu sách

22T012013

HIỆP ĐỊNH KHU VỰC THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN VÀ HÀN QUỐC (AKFTA)

Tác giả tập thể: Bộ Công thương

Nhà xuất bản Công thương, Hà Nội, 2011, 531 trang

Kí hiệu: Vt 440

Giới thiệu sách

22T012013

HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN ASEAN - NHẬT BẢN (AJCEP) VÀ HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ VIỆT NAM – NHẬT BẢN (VJEPA)

Tác giả tập thể: Bộ Công thương

Nhà xuất bản Công thương, Hà Nội, 2011, 618 trang

Kí hiệu: Vt 441

Giới thiệu sách

22T012013

CÁC HIỆP ĐỊNH KHU VỰC THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN – TRUNG QUỐC (ACFTA) VÀ ASEAN - ẤN ĐỘ (AIFTA)

Tác giả tập thể: Bộ Công thương

Nhà xuất bản Công thương, Hà Nội, 2011, 445 trang

Kí hiệu: Vt 442

Giới thiệu sách

22T012013

THỰC TRẠNG HÀNG HÓA TRUNG QUỐC TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM – MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO HÀNG VIỆT NAM

Tác giả tập thể: Bộ Công thương

Nhà xuất bản Công thương, Hà Nội, 2010, 127 trang

Kí hiệu: Vv 2442

Giới thiệu sách

19T102012

THE JAPANESE POPULATION PROBLEM

Tác giả: W. R. Crocker

Nhà xuất bản Routledge, USA, 2011, 240 trang

Kí hiệu: Lv 811

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Giới thiệu sách

19T102012

Challenges of human resource management in japan

Tác giả: Ralf Bebenroth, Toshihiro Kanai

Nhà xuất bản Routledge, USA, 2011, 241 trang

Kí hiệu: Lv 822

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Giới thiệu sách

19T102012

NHỮNG NỀN KINH TẾ HIỆN ĐẠI KINH TẾ NHẬT BẢN VÀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN TOÀN CẦU

Chủ biên: SGCIME (エス・ジー・シム)

Nhà xuất bản OCHA NO MIZU SHOBO, Nhật Bản, 2010, 342 trang

Ngôn ngữ: tiếng Nhật

Kí kiệu: Nv 2033

Giới thiệu sách

27T082012

NEW MILLENNIUM SOUTH KOREA

Tác giả: Jesook Song

Nhà xuất bản Routledge, USA, 2011, 164 trang

Kí hiệu: Lv 826

Ngôn ngữ: tiếng Anh