Trang chủ

Giới thiệu sách

Giới thiệu sách

10T052017

BỘ BA XUẤT CHÚNG NHẬT BẢN – CHÂN DUNG NHỮNG NHÀ SÁNG LẬP TẬP ĐOÀN MATSUSHITA, HONDA VÀ KYOCERA

Tác giả: Jung Hyuk June, Nguyễn Thị Quỳnh dịch

Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2016, 287 trang

Kí hiệu: Vv2774

Giới thiệu sách

10T042017

KHÁI LUẬN VỀ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ HÀN QUỐC

Tác giả: Rhee Yeong-seop chủ biên

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2016, 575 trang

Kí hiệu: Vv 2771

Giới thiệu sách

27T032017

VIỆT NAM HỘI NHẬP KINH TẾ ĐÔNG Á TRONG KHUÔN KHỔ ASEAN+3

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Hồng Sơn, TS. Nguyễn Anh Thu

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2015, 319 trang

Kí hiệu: Vv 2770

Giới thiệu sách

24T022017

CON ĐƯỜNG CỦNG CỐ AN NINH VÀ HỢP TÁC Ở ĐÔNG Á

Tác giả: GS. TS Nguyễn Quang Thuấn, GS. TSKH. Mazyrin V. M. đồng chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2016, 523 trang

Kí hiệu: Vv2769

Giới thiệu sách

18T012017

HỢP TÁC Ở BIỂN ĐÔNG TỪ GÓC NHÌN QUAN HỆ QUỐC TẾ

Tác giả: PGS. TS. Trần Nam Tiến chủ biên

Nhà xuất Bản Văn hóa - Văn nghệ, TP HCM, 2014, 380 trang

Kí hiệu: Vv 2768

Giới thiệu sách

30T122016

ĐÀI LOAN TIẾN TRÌNH HÓA RỒNG

Ký hiệu: Vt 498

Tác giả: Hoàng Gia Thụ

Nxb Thế giới, 775tr., 2014

Giới thiệu sách

06T102016

KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

Tác giả: Nguyễn Bình Giang (chủ biên)

Nhà xuất bản Khao học xã hội, 2016, 204 trang

Ký hiệu: Vv2759

Giới thiệu sách

20T092016

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH MỚI CỦA TOÀN CẦU HÓA, HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Tác giả: GS.TS Ngô Thắng Lợi – TS Vũ Thanh Hưởng (đồng chủ biên)

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia – Sự thật, 2015, 411 trang

Ký hiệu: Vv2732

Giới thiệu sách

18T082016

THẾ HỆ LÃNH ĐẠO THỨ NĂM CỦA TRUNG QUỐC NHỮNG ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH VỚI MỸ VÀ CÁC TÁC ĐỘNG TỚI KHU VỰC CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật, 2015, 350 trang

Ký hiệu: Vv2729