Trang chủ

Giới thiệu sách

13T122017

QUAN HỆ MỸ - TRUNG TRONG NỬA ĐẦU THẾ KỶ XXI MỐI QUAN HỆ NƯỚC LỚN KIỂU MỚI?

Tác giả: PGS. TS Nguyễn Vũ Tùng – T.S Đặng Cẩm Tú

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia sự thật, 2017, 358 trang

Ký hiệu: Vv 2809

Giới thiệu sách

13T122017

CHÍNH SÁCH CỦA TRUNG QUỐC Ở ĐÔNG NAM Á TỪ QUÁ KHỨ ĐẾN HIỆN TẠI

Tác giả: D.V Mosiakov

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia - Sự thật, 2016, 358 trang

Ký hiệu: Vv 2811

Giới thiệu sách

13T122017

QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ CỦA VIỆT NAM VỚI TRUNG QUỐC

Tác giả: PGS. TS. Trần Đình Thiên chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2016, 371 trang

Kí hiệu: Vt 522

Giới thiệu sách

13T122017

ĐẢM BẢO AN NINH CON NGƯỜI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Tác giả: TS. Đặng Xuân Thanh, TS. Đào Thị Minh Hương đồng chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2016, 427 trang

Kí hiệu: Vt 519

Giới thiệu sách

13T122017

KIM TÍCH VẬT NGỮ TẬP

Dịch giả: Nguyễn Thị Oanh, Trần Thị Chung Toàn, Đào Phương Chi

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2016, 799 trang

Kí hiệu: Vt 518

Giới thiệu sách

17T112017

TÌNH HÌNH TRUNG QUỐC NĂM 2016 VÀ TRIỂN VỌNG NĂM 2017

Tác giả: Hoàng Thế Anh

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội, 2017, 299 trang

Ký hiệu: Vv 2843

Giới thiệu sách

17T112017

HỒI KÝ CỰU TỔNG THỐNG HÀN QUỐC LEE MYUNG BAK KHÔNG CÓ GÌ LÀ HUYỀN THOẠI

Tác giả: Lee Myung Bak

Nhà xuất bản: Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2017, 292 trang

Ký hiệu: Vv 2830

Giới thiệu sách

17T112017

CHUYỂN ĐỔI PHƯƠNG THỨC PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA TRUNG QUỐC SAU ĐẠI HỘI XVIII ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC

Tác giả: Hoàng Thế Anh (chủ biên)

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội, 2017, 335 trang

Ký hiệu: Vv 2836

Giới thiệu sách

17T112017

TỔNG QUAN VỀ LUẬT QUỐC TẾ VÀ CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tác giả: Nguyễn Thị Thuận

Nhà xuất bản: Lao động, 2016, 562 trang

Ký hiệu: Vt 515

Giới thiệu sách

17T112017

NHẬT BẢN ĐẾN VÀ YÊU

Tác giả: Dương Linh

Nhà xuất bản: Thế giới, 2016, 195 trang

Ký hiệu: Vv 2776